III. Khởi Tạo Người Dùng (User) PreviousNext

eTimeGold > Chương 2: Đăng Nhập & Cấp Quyền > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Từ một tài khoản gốc ban đầu, có thể tạo ra nhiều user dưới cấp để thuận tiện cho việc quản lý và vận hành.

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Khởi tạo người dùng (user) tên HuongDan trên tài khoản gốc “eTimeGold”.

1.     Đăng nhập bằng tài khoản tên “eTimeGold”.

2

2.     Chọn chức năng [Quản Lý Người Dùng] trên danh sách chức năng quản lý của tài khoản.

3.     Giao diện mới hiện ra, chọn Tạo Mới để sổ ra giao diện form đăng ký user.

4.     Khai báo các thông tin khởi tạo user.

a.     Tại ô [Người dùng] nhập “HuongDan”.

b.     Tại ô [Mật khẩu] nhập “123”.

c.     Tại ô [Xác nhận mật khẩu] nhập “123”.

d.     Cột [Quyền dữ liệu]: sử dụng mặc định của hệ thống.

e.     Cột [Trạng Thái]: sử dụng mặc định của hệ thống.

f.      Cột [Lựa chọn hiển thị trang tổng quan]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

g.     Vùng [THÔNG TIN NHÂN VIÊN]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

5.     Chọn Lưu Trữ để hoàn tất quá trình khởi tạo user.

Chỉnh sửa thông tin user

Nội dung thực hành: Chỉnh sửa tên người dùng userDemo thành userDemo123.

1.     Đăng nhập bằng tài khoản eTimeGold.

2.     Chọn chức năng [Quản Lý Người Dùng] trên danh sách chức năng quản lý của tài khoản.

3.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên người dùng]userDemo.

4.     Chọn nút [Chỉnh Sửa], giao diện mới hiện ra.

5.     Tại ô [Người Dùng] sửa “userDemo” thành “userDemo123”.

6.     Chọn nút [Lưu Trữ].

Hủy bỏ hiệu lực user

Có 2 cách hủy bỏ hiệu lực người dùng (user) đã tạo

Cách 1: Check Bỏ hiệu lực user

Nội dung thực hành: Hủy bỏ hiệu lực tên người dùng userDemo trong hệ thống phân cấp user hệ thống.

1.     Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản eTimeGold.

2.     Chọn chức năng [Quản Lý Người Dùng] trên danh sách chức năng quản lý của tài khoản.

3.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên người dùng]userDemo.

4.     Chọn nút [Chỉnh Sửa], giao diện mới hiện ra.

5.     Tại ô [Trạng Thái] click biểu tượng , chọn Disable.

6.     Chọn [Lưu Trữ].

Cách 2: Xóa user

Nội dung thực hành: Xóa tên người dùng userDemo trong hệ thống phân cấp user hệ thống.

1.     Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản eTimeGold.

2.     Chọn chức năng [Quản Lý Người Dùng] trên danh sách chức năng quản lý của tài khoản.

3.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên người dùng]userDemo.

4.     Click chọn nút [Xóa].

5.     Tiếp tục chọn [OK] để hoàn tất việc xóa user.

 

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext