V. Cách Thay Đổi Mật Khẩu Đăng Nhập PreviousNext

eTimeGold > Chương 2: Đăng Nhập & Cấp Quyền > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Trong quá trình sử dụng phần mềm, người dùng có thể thay đổi mật khẩu của mình theo 2 cách sau:

Cách 1: Thay đổi mật khẩu trực tiếp trên user đang đăng nhập

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Đăng nhập hệ thống bằng user HuongDan và đổi mật khẩu thành “123456”.

1.     Đăng nhập vào hệ thống bằng user HuongDan pass 123.

2.     Giao diện quản lý mở ra, click chọn tên tài khoản HuongDan, giao diện My Detail được mở ra.

3.     Click  nút [Thay Đổi Mật Khẩu], người dùng thực hiện các thao tác sau:

a.     Tại cột [Mật Khẩu Hiện Tại] nhập “123”.

b.     Tại cột [Mật khẩu mới] nhập “123456”.

c.     Tại cột [Xác nhân mật khẩu] nhập “123456”.

4.     Chọn [Lưu trữ].

Cách 2: Thay đổi mật khẩu ở chức năng [Quản Lý Người Dùng]

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Đăng nhập hệ thống bằng user eTimeGold và thực hiện đổi mật khẩu user HuongDan thành “abc123”.

1.     Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản eTimeGold.

2.     Chọn chức năng [Quản Lý Người Dùng] trên danh sách chức năng quản lý của tài khoản.

3.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên người dùng]HuongDan.

4.     Click chọn [Chỉnh Sửa], giao diện mới hiện ra.

5.     Đặt trỏ chuột tại ô [Mật khẩu] nhập “abc123”.

6.     Click chọn ô [Xác nhận mật khẩu] nhập “abc123”.

7.     Chọn [Lưu Trữ] để chấp nhận thay đổi mật khẩu.

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext