I. Phân Cấp User PreviousNext

eTimeGold > Chương 2: Đăng Nhập & Cấp Quyền > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Có 02 cách phân cấp user

Cách 01: Phân cấp user theo cách kéo thả user đã tạo

Cách này thích hợp sử dụng trong trường hợp Người dùng (User) đã được khởi tạo.

Nội dung thực hành: Phân cấp lại user TroLy thành cấp con trực tiếp của user QuanLy bằng cách kéo thả.

1.     Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản eTimeGold.

2.     Chọn chức năng [Quản Lý Người Dùng] trên danh sách chức năng quản lý của tài khoản.

3.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên người dùng]TroLy Drag chuột ( kéo thả)  lên user QuanLy.

Khi thấy biểu tượng mũi tên xuất hiện thì nhả chuột để hoàn tất thao tác kéo thả khi xây dựng cây thư mục user theo phân cấp.

Kết quả hiển thị sau khi hoàn tất.

Cách 02: Khởi tạo phân nhánh cấp dưới cho một user

Cách này thích hợp sử dụng khi muốn khởi tạo Người dùng (User) theo kế hoạch phân cấp đang có.

Nội dung thực hành: Tạo user ThucHanh với pasword “123”  là cấp con trực tiếp của user HuongDan.

1.     Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản eTimeGold.

2.     Chọn chức năng [Quản Lý Người Dùng] trên danh sách chức năng quản lý của tài khoản.

3.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên người dùng]HuongDan.

4.     Click nút [Tạo Mới], màn hình hiển thị dữ liệu dạng cột cho người dùng nhập liệu.

5.     Đặt trỏ chuột tại cột [Người Dùng] nhập “ThucHanh”.

6.     Đặt trỏ chuột tại cột [Mật Khẩu] nhập “123”.

7.     Đặt trỏ chuột tại cột [Xác nhận mật Khẩu] nhập “123”.

8.     Chọn nút [Lưu Trữ] để hoàn thành khởi tạo.

Kết quả vừa khởi tạo như sau:

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext