II. Phân Quyền Quản Lý PreviousNext

eTimeGold > Chương 2: Đăng Nhập & Cấp Quyền > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Giới hạn đối tượng nhân viên cho 01 Người dùng (User) quản lý nhằm mục đích phân quyền quản trị theo chi nhánh, theo trách nhiệm vận hành, hoặc phục vụ cho việc quản lý theo quy trình chứng từ.

Có 03 cách phân bổ nhân viên hiệu lực trong phân quyền quản lý

Cách 01: Hiệu lực toàn bộ nhân viên

Mặc định mỗi Người dùng (User) khi được khởi tạo ra trong chức năng [Quản Lý Người Dùng] sẽ có quyền quản lý toàn bộ nhân viên.

Cách 02: Hiệu lực theo nhân viên trực tiếp

Nội dung thực hành: Phân bổ user SoanThao được hiệu lực quản lý nhân viên mã AC là 5000 .

1.     Đăng nhập hệ thống bằng tên eTimeGold và mở chức năng [Phân Quyền Quản Lý].

2.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên người dùng]SoanThao.

3.     Click nút [Chỉnh Sửa], form mới hiện ra cho phép chỉnh sửa.

4.     Click vào ô [Loại hiệu lực] chọn  [2. Nhân viên trực tiếp].

5.     Click [Lưu Trữ], chọn [Ok].

6.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên người dùng]SoanThao.

7.     Click chọn tab [Nhân Viên Hiệu Lực Trực Tiếp].

8.     Click nút [Chọn Nhân Viên], form [Chọn Nhân Viên] hiện ra cho phép chọn nhân viên.

9.     Chọn nhân viên có mã AC là “5000” và click chọn nút [Thực Hiện] để hoàn tất chọn nhân viên.

Cách 03: Hiệu lực theo nhóm nhân viên

Nội dung thực hành: Phân bổ user ChuyenTiep được hiệu lực cho tất cả nhân viên thuộc nhóm có tên là [Nhóm Phòng Nhân Sự].

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Phân Quyền Quản Lý].

2.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên người dùng]ChuyenTiep.

3.     Click nút [Chỉnh Sửa], form mới hiện ra cho phép chỉnh sửa.

4.     Click vào ô [Loại hiệu lực] chọn  [3. Nhóm nhân viên].

5.     Click [Lưu Trữ], chọn [OK].

6.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên người dùng]ChuyenTiep .

7.     Chọn tab [Nhân Viên Hiệu Lực Theo Nhóm].

8.     Click chọn nút [Chọn Nhóm] để hiển thị form [Chọn Nhóm Nhân Viên]. Check chọn cột [Tên Nhóm] [Nhóm Phòng Nhân Sự].

 

9.     Click chọn nút [Thực Hiện] để hoàn tất hiệu lực nhóm.

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext