IV. Quyền Quản Lý Chức Năng PreviousNext

eTimeGold > Chương 2: Đăng Nhập & Cấp Quyền > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Quyền quản lý liên quan đến việc chọn lựa thông tin dữ liệu trên chức năng có hiệu lực theo nhập liệu hay theo quy trình chứng từ.

Ý nghĩa lựa chọn [Quyền quản lý] trong hệ thống

Quyền Dữ Liệu

Ý nghĩa

[Quyền quản lý] dành cho Chức năng chứa thông tin hiệu lực theo nhập liệu

Chức năng này dùng để nhập liệu và thông tin hiệu lực sau khi lưu trữ nhập liệu.

[Quyền quản lý] dành cho Chức năng chứa thông tin hiệu lực theo quy trình chứng từ

Quyền tạo mới thông tin trên chức năng. Đây chỉ là thông tin soạn thảo, chưa có hiệu lực tính toán kết quả trong hệ thống.

Quyền xem thông tin trên chức năng và chuyển lên cấp trên xét duyệt hoặc trả về cấp soạn thảo để chỉnh sửa.

Quyền Duyệt, Không Duyệt hoặc Trả chứng từ lại cho cấp thấp hơn

Theo dõi chứng từ đã nộp hiện đang ở cấp nào, tình trạng chứng từ ra sao

Quản lý chứng từ đã duyệt & được quyền hủy hiệu lực của chứng từ đã duyệt

 

  

 

 

 

 


 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext