Chương 3: Khởi Tạo Quản Lý PreviousNext

eTimeGold >


Hoàn thành chương này, bạn sẽ hiểu và vận hành được các nội dung sau:

§  Cách khởi tạo danh sách phòng ban (bộ phận) trong công ty.

§  Thiết lập cơ cấu tổ chức công ty (tổng cty, chi nhánh,…) trên eTimeGold.

§  Quản lý sự biến đổi cơ cấu tổ chức trong công ty theo thời gian.

§  Cách khởi tạo danh sách chức vụ trong công ty.

§  Quản lý sự thay đổi danh sách chức vụ trong công ty theo thời gian.

§  Cách khởi tạo danh sách chức danh trong công ty.

§  Phân cấp chức danh theo cấp bậc quản lý.

§  Quản lý sự thay đổi danh sách chức danh theo thời gian.

§  Hiệu lực chức danh theo phân cấp phòng ban.

§  Tạo mã văn bản phát sinh tự động theo quy định quản lý của công ty.

§  Định dạng phần tử chạy và phần tử cố định của mã văn bản.

§  Lập kế hoạch phát mã văn bản cho thời gian sắp tới.

§  Tìm kiếm quy định phát mã văn bản đã được áp dụng ở thời điểm quá khứ nhằm hỡ trợ truy vết, tham khảo.

§  Định nghĩa các yếu tố đặc trưng cho từng nhân viên thuộc từng chi nhánh.

§  Khai báo giá trị thuộc tính để làm căn cứ quản lý và áp dụng chính sách, phúc lợi cho nhân viên.

Để bắt đầu với việc quản lý trên eTimeGold thì người sử dụng cần phải khởi tạo ra một hệ thống cơ cấu tổ chức để có thể quản lý hệ thống đó từ trên xuống dưới theo các phòng ban thực tế.CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext