X. Chỉnh Sửa Chức Danh Đã Khởi Tạo PreviousNext

eTimeGold > Chương 3: Khởi Tạo Quản Lý > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Chỉnh sửa mã chức danh [NV] thành mã [NhanVien].

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Chức Danh].

2.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên chức danh] [Nhân Viên].

3.     Chọn [Cập nhật] để hiện ra form chỉnh sửa.

4.     Đặt trỏ chuột tại cột [Mã chức danh] sửa “NV” thành “NhanVien”.

5.     Chọn [Lưu Trữ] để hoàn thành chỉnh sửa.

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext