XII. Đăng Ký Chuyển Chức Danh & Hiệu Lực PreviousNext

eTimeGold > Chương 3: Khởi Tạo Quản Lý > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Có 03 cách thay đổi chức danh của nhân viên

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Thay đổi chức danh  cho nhân viên có mã AC5000 từ [Nhân Viên] thành [NV Văn Phòng].

Cách 1: Thay đổi chức danh  trong hồ sơ nhân viên

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Hồ sơ nhân viên].

2.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn nhân viên có mã AC5000.

3.     Tại cột [Mã chức danh ] trong phần tab [Thông Tin Công Ty] click chọn nút lookup để hiện ra form [Chọn chức danh…].

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML3e515b.PNG

4.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên chức danh]  là  [NV Văn Phòng].

5.     Chọn nút [Thực Hiện].

6.     Click nút [Cập Nhật], chọn [OK] để hoàn thành chuyển đổi chức danh  trong hồ sơ nhân viên.

 

Cách 2: Thay đổi chức danh trong khởi tạo chức danh

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Chức danh ].

2.     Chọn tên chức danh  [NV Văn Phòng].

3.     Click nút [Chọn NhânViên], form [Chọn Nhân Viên] hiện ra cho phép người dùng chọn nhân viên.

4.     Chọn dòng dữ liệu của nhân viên có cột [Mã AC]5000.

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1b9ed05.PNG


5.     Chọn nút [Thực hiện] để phân bổ chức danh  mới cho nhân viên này.

Cách 3: Phiếu đăng ký chuyển chức danh .

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Chuyển Chức danh ].

2.     Click chọn [Tạo Mới].

3.     Tại ô [Mã chức danh  mới], click chọn nút lookup , màn hình hiển thị form [Chọn Chức Danh…].


4.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên chức danh][NV Văn Phòng], chọn nút [Thực Hiện].

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML3843c4.PNG

5.     Đặt trỏ chuột tại cột [Mã chứng từ] nhập “CCD_001”.

6.     Đặt trỏ chuột tại cột [Ghi chú] nhậpPhiếu chuyển sang chức danh  nhân viên văn phòng ”.

7.     Click chọn tab [Nhân Viên] click chọn nút lookup tại ô [Mã AC], màn hình hiển thị form [Chọn Nhân Viên…].

8.     Chọn nhân viên 5000, click nút [Thực Hiện].

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1b9ed05.PNG

9.     Click chọn nút [Cập Nhật] để hoàn thành việc chuyển chức danh .

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext