IV. Đăng Ký Chuyển Phòng Ban (bộ phận) & Hiệu Lực PreviousNext

eTimeGold > Chương 3: Khởi Tạo Quản Lý > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Có 03 cách thực hiện thay đổi thông tin phòng ban cho nhân viên

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Thay đổi phòng ban cho nhân viên có mã AC5000 từ [Phòng Kế Toán] thành [Phòng Nhân Sự].

Cách 1: Thay đổi phòng ban trong hồ sơ nhân viên

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Hồ sơ nhân viên].

2.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn nhân viên có mã AC5000.

3.     Tại cột [Mã phòng ban] trong phần tab [Thông Tin Công Ty] click chọn nút lookup để hiện ra form chọn phòng ban.

4.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên phòng ban][Phòng Nhân Sự].

5.     Chọn nút [Thực Hiện] để hoàn thành việc chọn phòng ban cần chuyển đổi.

6.     Click nút [Cập Nhật], chọn [OK] để hoàn tất chuyển đổi phòng ban trong hồ sơ nhân viên.

Cách 2: Thay đổi phòng ban tại chức năng khởi tạo phòng ban

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Phòng Ban].

2.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên phòng ban] [Phòng Nhân Sự].

3.     Click [Chọn NhânViên], form [Chọn Nhân Viên] hiện ra cho phép người dùng chọn nhân viên phân bổ vào [Phòng nhân sự].

4.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Mã AC]5000.

5.     Chọn nút [Thực hiện].

Cách 3: Nhập phiếu đăng ký chuyển phòng ban.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Chuyển Phòng Ban].

2.     Click chọn [Tạo Mới].

3.     Tại cột [Mã phòng ban mới] chọn nút lookup , màn hình hiển thị form [Chọn phòng ban…].

4.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên phòng ban] [Phòng Nhân Sự] , chọn [Thực hiện].

5.     Đặt trỏ tại cột [Mã chứng từ] nhập “CPNS_001”.

6.     Đặt trỏ chuột tại cột [Ghi chú] nhậpPhiếu chuyển sang phòng nhân sự ”.

7.     Click chọn tab [Nhân Viên], click chọn nút lookup tại cột [Mã AC], form [Chọn Nhân Viên] hiện ra cho phép người dùng chọn nhân viên vào phiếu chuyển.

8.     Chọn dòng dữ liệu có cột [Mã AC] 5000.

9.     Click chọn [Cập Nhật] để hoàn thành việc chuyển phòng ban.

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext