V. Khởi Tạo Chức Vụ Trong Công Ty PreviousNext

eTimeGold > Chương 3: Khởi Tạo Quản Lý > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Khởi tạo mới tên chức vụ [Trưởng Phòng] có mã chức vụ là [TP].

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Chức Vụ].

2.     Chọn nút [Tạo Mới], màn hình hiển thị form dạng cột để bắt đầu khởi tạo.

3.     Nhập các thông tin liên quan trong phần khởi tạo.

a.     Đặt trỏ chuột tại cột [Mã Chức Vụ] nhập “TP”.

b.     Đặt trỏ chuột tại cột [Tên Chức vụ] nhập “Trưởng Phòng”.


c.     Cột [Kiểm thẻ ra], [Kiểm thẻ vào]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

d.     Click nút [Lưu Trữ] để hoàn thành khởi tạo.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext