VIII. Đăng Ký Chuyển Chức Vụ & Hiệu Lực PreviousNext

eTimeGold > Chương 3: Khởi Tạo Quản Lý > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Có 03 cách thực hiện thay đổi thông tin chức vụ cho nhân viên

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Thay đổi chức vụ cho nhân viên có mã AC5000 từ [Kế Toán] thành [Nhân Viên].

Cách 1: Thay đổi chức vụ trong hồ sơ nhân viên

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Hồ sơ nhân viên].

2.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn nhân viên có mã AC5000.

3.     Click chọn tab [Thông Tin Công Ty], tại cột [Mã chức vụ], click chọn nút lookup , màn hình hiển thị form [Chọn chức vụ].

4.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên chức vụ] là [Nhân Viên].

5.     Chọn nút [Thực Hiện].

6.     Click nút [Cập Nhật], chọn [Ok] để hoàn thành chuyển đổi chức vụ trong hồ sơ nhân viên.

Cách 2: Thay đổi chức vụ trong chức năng khởi tạo chức vụ

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Chức Vụ].

2.     Chọn dòng dữ liệu có cột [Tên chức vụ] [Nhân Viên].

3.     Click [Chọn NhânViên], form [Chọn Nhân Viên] hiện ra cho phép người dùng chọn nhân viên.

4.     Chọn dòng dữ liệu của nhân viên có cột [Mã AC]5000.

5.     Chọn nút [Thực hiện] để phân bổ chức vụ mới cho nhân viên này.

Cách 3: Phiếu đăng ký chuyển chức vụ.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Chuyển Chức vụ].

2.     Click chọn [Tạo Mới].

3.     Tại cột [Mã chức vụ mới] chọn nút lookup , màn hình hiển thị form [Chọn Chức Vụ…].

4.     Chọn dòng dữ liệu có cột [Tên chức vụ] là [Nhân Viên].

5.     Đặt trỏ chuột tại cột [Mã chứng từ] nhập “CCV_001”.

6.     Đặt trỏ chuột tại cột [Ghi chú] nhậpPhiếu chuyển sang chức vụ nhân viên ”.

7.     Click chọn tab [Nhân Viên], tại cột [Mã AC] click chọn nút lookup , màn hình hiển thị form [Chọn Nhân Viên].

8.     Chọn dòng dữ liệu của nhân viên có cột [Mã AC]5000.

9.     Click chọn [Cập Nhật] để hoàn thành việc chuyển chức vụ.


 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext