I. Thiết Lập Cơ Cấu Tổ Chức PreviousNext

eTimeGold > Chương 3: Khởi Tạo Quản Lý > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Khái niệm Cây thư mục sẽ hỗ trợ người dùng thiết lập cơ cấu tổ chức phục vụ cho mục tiêu quản lý theo phân cấp trách nhiệm hoặc chi nhánh.

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Thiết lập cơ cấu tổ chức phòng ban theo 2 chi nhánh [Chi Nhánh TpHCM], [Chi Nhánh Hà Nội].


1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Phòng Ban].

2.     Click chọn [Tạo Mới], form mới hiện ra cho phép dùng tạo mới phòng ban.

3.     Đặt trỏ tại cột [Tên phòng ban] nhập “Chi Nhánh TpHCM”.

4.     Đặt trỏ tại cột [Mã phòng ban] nhập “CNTPHCM”.

5.     Click chọn [Lưu & Tạo Mới] và tiếp tục khai báo.

6.     Đặt trỏ tại cột [Tên phòng ban] nhập “Chi Nhánh Hà Nội”.

7.     Đặt trỏ tại cột [Mã phòng ban] nhập “CNHN”.

8.     Chọn [Lưu Trữ].


9.     Bắt đầu kéo thả các phòng ban để phân chia cho 2 chi nhánh.

a.     Click chọn tên phòng ban [Phòng Nhân Sự] và song song Drag (rê chuột) thả lên tên phòng ban [Chi Nhánh TpHCM].

b.     Kết quả.

10. Tương tự kéo thả để sắp xếp cho 2 chi nhánh theo hình bên dưới.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext