II. Quản Lý Mã Văn Bản Tự Động PreviousNext

eTimeGold > Chương 3: Khởi Tạo Quản Lý > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Mã văn bản hay còn gọi là mã tự động. Đây là phần ký hiệu thường xuyên được sử dụng trong các loại văn bản, giấy tờ, hợp đồng bảo hiểm...

Mã tự động được thiết lập bao gồm các thành phần cố định và các thành phần biến động. eTimeGold cung cấp giao diện để Người dùng thiết lập mã văn bản tùy theo nhu cầu quản lý.

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Thiết lập mã tự động để khởi tạo phiếu Chuyển phòng ban có phát sinh mã quyết định tự động có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2012.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Định Nghĩa Mã].

2.     Click chọn [Tạo Mới], form mới hiện ra cho phép dùng khởi tạo một mã chức từ mới.

3.       Thực hiện điền các thông tin trong form.

a.     Tại cột [Ngày hiệu lực], click chọn ngày “1/2/2012”.

b.     Tại cột [Phần Cố Định 1] nhập “DN\CPB\”

c.     Tại cột [Phần Chạy 1] chọn biểu tượng và chọn [Kiểu Số].

d.     Tại cột [Định dạng 1] nhập “000”.

e.     Tại cột [Mục Đích] nhập “Mã Chuyển Phòng Ban”.

f.      Các cột còn lại trên form giao diện có thể bỏ qua, không nhập liệu.

4.     Chọn [Lưu Trữ] để hoàn tất khai báo mã.

Biến động mã

Trong quá trình vận hành hệ thống sẽ sự biến động mã văn bản. eTimeGold hỗ trợ giao diện để người dùng khai báo thông tin biến động mã văn bản. Ở đây người dùng sẽ nhìn thấy toàn bộ quá trình vận hành và thay đổi mã văn bản.

Nội dung thực hành: Khai báo thông tin biến động mã chuyển phòng ban có ngày hiệu lực từ 01 tháng 03 năm 2012 với định dạng mã: DNSC/PB/MMyy/xxx với DNSC/PB là phần cố định, MMyy là phần chạy 1 định dạng thời gian theo dạng MMyy, xxx là phần chạy 2 định dạng kiểu số (3 chữ số) phát sinh tăng dần.

 


1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Định Nghĩa Mã ].

2.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Mục Đích Sử Dụng]“Mã Chuyển Phòng Ban”.

3.     Tại vùng [BIẾN ĐỘNG MÃ], Click  nút [Tạo Mới], màn hình hiển thị form dạng cột, cho người dùng khai  báo.

a.     Tại cột [Ngày hiệu lực], click chọn ngày “1/3/2012”.

b.     Tại cột [Phần Cố Định 1] nhập DNSC/PB/.

c.     Tại cột [Phần Chạy 1] chọn biểu tượng và chọn [Kiểu Ngày].

d.     Tại cột [Định dạng 1] nhập “MMyy”.

e.     Tại cột [Phần Cố Định 2] nhập “/”.

f.      Tại cột [Phần Chạy 2] chọn biểu tượng và chọn [Kiểu Số].

g.     Tại cột [Định dạng 2] nhập “000”.

h.     Tại cột [Ghi Chú] nhập “Biến Động Mã Chuyển Phòng Ban từ ngày 01 tháng 03 năm 2012”.

i.      Các cột còn lại trên form giao diện có thể bỏ qua, không nhập liệu.


j.      Click nút [Lưu Trữ].

4.     Kết quả sau khi lưu trữ thông tin.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext