III. Khởi Tạo Quy Định Phiếu Chuyển Phòng Ban, Chuyển Chức Vụ, Chuyển Chức Danh. PreviousNext

eTimeGold > Chương 3: Khởi Tạo Quản Lý > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Sau phần khởi tạo này người sử dụng sẽ biết được cách áp dụng mã tự động cho các phiếu luân chuyển, tùy chỉnh template báo cáo.

Giao diện làm việc của các chức năng là tương tự nhau vì vậy các bước hướng dẫn sau đây sẽ áp dụng  được chung cho các chức năng [Khởi Tạo Chuyển Phòng Ban], [Khởi Tạo Chuyển Chức Vụ], [Khởi Tạo Chuyển Chức Danh].

Khởi tạo các thuộc tính ban đầu

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Thiết lập mã tự động và template mẫu trong chức năng Khởi Tạo Chuyển Phòng Ban.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Chuyển Phòng Ban].

2.     Tại phần [Mã Tự Động] click chọn biểu tượng để chọn mã tự động đã khởi tạo bên phần chức năng [Định nghĩa mã].

3.     Chọn mã tự động tương ứng đã khởi tạo trước đó, click chọn [Mã chuyển đổi phòng ban], chọn [Thực hiện].


4.     Tại phần [Chọn Template] click chọn biểu tượng để chọn các template mẫu.

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1924dc9.PNG

5.     Click chọn template cTemp_ChuyenPhongBan2.repx, chọn [Thực hiện] để hoàn thành bước chọn template.

6.     Chọn [Lưu trữ] để hoàn thành.

Template báo cáo

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Xem template báo cáo đã chọn, thực hành lưu template đã chọn về máy tính và upload một template khác .

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Chuyển Phòng Ban].

2.     Click chọn nút [Xem Template] để xem mẫu template cTemp_ChuyenPhongBan2.repx đang chọn.

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1a55088.PNG

3.     Click chọn nút [Download Template] để lưu mẫu cTemp_ChuyenPhongBan2.repx đang chọn về máy tính của người sử dụng, chọn nơi lưu trữ và click chọn nút Save để thực hiện thao tác lưu.


4.     Upload file template lên hệ thống.

a.     Chọn nút [Browse] cửa sổ chọn file hiện ra.

b.     Chọn đường dẫn tới file template cần upload lên.

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1b362d0.PNG

c.     Click chọn file Temp_ChuyenPhongBan1.repx, chọn  [Open] để chọn file.

5.     Chọn [Lưu Trữ] để hoàn thành việc upload template.

 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext