IV.Khởi Tạo Thuộc Tính Mở Rộng PreviousNext

eTimeGold > Chương 3: Khởi Tạo Quản Lý > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


eTimeGold dùng khái niệm thuộc tính mở rộng để hỗ trơ người dùng khai báo các thuộc tính, đặc điểm quản lý đặc trưng của mỗi doanh nghiệp.

Đặc điểm kiểu dữ liệu của thuộc tính mở rộng

Với 7 kiểu dữ liệu thường dùng, phù hợp cho người dùng khai báo các thuộc tính quản lý đặc trưng cho mỗi doanh nghiệp.

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

Lựa chọn

Định nghĩa nhiều giá trị thuộc tính, khi khai báo, người dùng sẽ click chọn để cập nhật thông tin.

Số

Kiểu số nguyên hoặc số thập phân.

Ký tự

Nhập ký tự (text) khi khai báo và cập nhật thông tin.

Ngày + giờ

Ghi nhận thời gian theo định dạng yyyy/MM/dd HH:mm.

Boolean

Nhận giá trị dạng True/False.

Ngày

Ghi nhận thời gian theo định dạng yyyy/MM/dd.

Giờ

Ghi nhận thời gian theo định dạng HH:mm.

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Khởi tạo thuộc tính mở rộng Tiền Phụ Cấp Khi Chuyển Công Việc cho thông tin hồ sơ nhân viên, với kiểu lựa chọn là Kiểu Số và số tiền có thể nhập là từ 1 đến 1.000.000

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Thuộc Tính Nhân Viên Mở Rộng].

2.     Click nút [Tạo Mới].

3.     Khởi tạo thông tin

a.     Đặt trỏ chuột tại cột [Ký hiệu], nhập “MRNV01”.

b.     Đặt trỏ chuột tại cột [Mô tả], nhập “Tiền Phụ Cấp Khi Chuyển Công Việc”.

c.     Tại cột [Kiểu dữ liệu], Click biểu tượng , chọn [Kiểu số].

d.     Đặt trỏ chuột tại cột [Giá trị (min)], nhập 1.


e.     Đặt trỏ chuột tại cột [Giá trị (max)], nhập 1000000.

4.     Kết quả sau khi thực hiện lưu trữ.

5.     Khai báo thông tin trong hồ sơ nhân viên

a.     Đăng nhập hệ thống và mở chức năng [Hồ Sơ Nhân Viên]

b.     Chọn hồ sơ nhân viên có Mã Ac=1, chọn tab [Thuộc tính mở rộng].

c.     Đặt trỏ chuột tại cột [MRNV01] nhập “500000”.

d.     Click  nút [Cập nhật], click nút [OK].
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext