V. Ngày Xem Hồ Sơ PreviousNext

eTimeGold > Chương 3: Khởi Tạo Quản Lý > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Tại mỗi thời điểm người dùng thực hiện các thao tác khởi tạo mới, hay xóa một khởi tạo thì hệ thống eTimeGold đều lưu vết lịch sử các thời điểm đó.

Để quản lý được sự thay đổi này thì hệ thống eTimeGold cho phép người sử dụng xem lại lịch sử này bằng cách click chọn mốc thời gian theo ngày tháng hệ thống.

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Xem lại lịch sử của chức năng khởi tạo phòng ban.

1.     Đăng nhập vào hệ thống quản lý của eTimeGold, chọn chức năng [Khởi Tạo Phòng Ban].

2.     Tại phần [Ngày Xem Hồ Sơ] click chọn biểu tượng để mở ra chức năng cho phép người dùng chọn ngày.

3.     Lần thứ nhất chọn ngày 2/1/2012 hoặc nhập vào “1/2/2012”.

4.     Lần thứ hai chọn ngày 13/1/2012 hoặc nhập vào “1/13/2012”.

q4

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext