A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN PreviousNext

eTimeGold > Chương 3: Khởi Tạo Quản Lý >


I. Khởi tạo phòng ban (bộ phận) trong công ty
II. Chỉnh sửa phòng ban (bộ phận) đã khởi tạo
III. Xóa phòng ban (bộ phận) đã khởi tạo
IV. Đăng ký chuyển phòng ban (bộ phận) và hiệu lực
V. Khởi tạo chức vụ trong công ty
VI. Chỉnh sửa chức vụ đã khởi tạo
VII. Xóa chức vụ đã khởi tạo
VIII. Đăng ký chuyển chức vụ và hiệu lực
IX. Khởi tạo chức danh trong công ty
X. Chỉnh sửa chức danh đã khởi tạo
XI. Xóa chức danh đã khởi tạo
XII. Đăng ký chuyển chức danh và hiệu lực


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext