Chương 4 : Profile Nhân Viên PreviousNext

eTimeGold >


Hoàn thành chương này, bạn sẽ hiểu và vận hành được các nội dung sau:

§  Nhập liệu thông tin lý lịch cơ bản của 01 nv trong eTimeGold.

§  Khai báo và quản lý thông tin mối liên hệ giữa nhân viên và công ty (số BHXH, thẻ BHYT, Chức vụ, phòng ban trực thuộc,…)

§  Khai báo và quản lý thông tin cá nhân (MST, số cmnd, quá trình công tác,…)

§  Khai báo và quản lý lý lịch thân nhân, lịch sử giảm trừ gia cảnh đối với nhân viên.

§  Khai báo và quản lý thông tin học vấn của nhân viên.

§  Khai báo và quản lý thông tin thuộc về kỹ năng của nhân viên.

§  Cập nhật hình nhân viên vào profile trong eTimeGold.

§  Khai báo thông tin mở rộng.

§  Làm thế nào để khởi tạo cho nhân viên dùng mã nhân viên làm user đăng nhập phần mềm eTimeGold.

Sau khi hoàn thành các thao tác khởi tạo hệ thống phòng ban, chức vụ của công ty trên eTimeGold thì bước quan trọng nhất tiếp theo là người sử dụng phải tạo lập được một danh sách hồ sơ nhân viên.

Vì vậy chương này sẽ giúp bạn hiểu hơn về cách khai báo một hồ sơ nhân viên.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext