I. Khai Báo Mới Một Hồ Sơ Nhân Viên PreviousNext

eTimeGold > Chương 4 : Profile Nhân Viên > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Khai báo một hồ sơ nhân viên mới có tên Nguyễn Minh Lâm ở mức cơ bản nhất với mã nhân viên là 789, thuộc phòng ban nhân sự, chức vụ nhân sự.

1.       Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Hồ Sơ Nhân Viên].

2.       Chọn nút [Tạo Mới], màn hình hiển thị form dạng cột để bắt đầu khởi tạo.

3.       Nhập liệu các thông tin bắt buộc khai báo trong bước đầu khởi tạo hồ sơ nhân viên.

a.     Tại cột [Họ & tên lót] nhập  Nguyễn Minh.

b.     Tại cột [Tên] nhập  Lâm.

c.     Tại cột [Ngày Sinh] chọn biểu tượng   để mở ra bảng chọn thời gian hoặc có thể nhập trực tiếp “4/1/1980”.

d.     Tại cột [Mã AC] nhập 789.

e.     Tại cột [Mã Nhân Viên] nhập EMP_789.

f.      Tại cột [Mã phòng ban] click chọn biểu tượng , form mới hiện ra cho phép người sử dụng chọn phòng ban đã được khởi tạo trước đó.

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML11bbb48.PNG

g.     Click chọn [Phòng Nhân Sự], chọn [Thực Hiện].

h.     Tại cột [Mã chức vụ] click chọn biểu tượng , form mới hiện ra cho phép người sử dụng chọn chức vụ đã được khởi tạo trước đó.

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1211318.PNG


i.      Click chọn tên chức vụ [Nhân Sự], chọn [Thực Hiện].

4.     Click chọn nút [Save] và chọn nút [OK] để thực hiện lưu lại khởi tạo.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext