III. Khai Báo Thông Tin Cá Nhân PreviousNext

eTimeGold > Chương 4 : Profile Nhân Viên > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Thông Tin Chung Của Nhân Viên

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Khai báo thông tin giới tính, tình trạng hôn nhân và hình đại diện cho nhân viên có tên Nguyễn Minh Lâm với mã nhân viên là 789.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Hồ Sơ Nhân Viên].

2.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn nhân viên có mã AC789.

3.     Tại cột [Giới Tính] click chọn biểu tượng , click chọn giới tính [Nam].

4.     Tại cột [Hôn Nhân] click chọn biểu tượng , click chọn tình trạng hôn nhân [Có gia đình].

5.     Tại cột [Hình <=40kb], click chọn nút [Browse], form mới hiện ra người dùng trỏ tới thư mục chứa hình của nhân viên.

6.     Chọn hình nhân viên, click chọn [Open] để hoàn thành thao tác chọn hình.

7.     Click chọn nút [Cập Nhật] , chọn tiếp [Ok] để chấp nhận thông tin vừa khai báo.

Khai Báo Thông Tin Của Nhân Viên

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Khai báo thông tin cá nhân cho nhân viên có tên Nguyễn Minh Lâm, với mã nhân viên là 789.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Hồ Sơ Nhân Viên].

2.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn nhân viên có mã AC789.

3.     Click chọn tab [Thông Tin Cá Nhân].

4.     Tại cột [Số Điện Thoại] nhập 0977879663.

5.     Tại cột [Địa chỉ Email] nhập minhlam80@yahoo.com.

6.     Tại cột [Tôn Giáo] click chọn biểu tượng , form mới sẽ hiện ra cho phép người dùng chọn những tôn giáo đã được eTimeGold mặc định.

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML908190.PNG


7.     Click chọn tôn giáo [Phật giáo], chọn [Thực hiện] để hoàn tất lựa chọn.

8.     Tại cột [Dân Tộc] click chọn biểu tượng , form mới sẽ hiện ra cho phép người dùng chọn những dân tộc đã được eTimeGold mặc định.

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML9c363f.PNG

9.     Chọn tên dân tộc là [Kinh], click chọn nút [Thực Hiện] để hoàn thành thao tác chọn.

10. Tại cột [Quốc Tịch] click chọn biểu tượng , form mới sẽ hiện ra cho phép người dùng chọn những quốc tịch đã được eTimeGold mặc định.

11. Click chọn tên quốc tịch là [Việt Nam], chọn nút [Thực Hiện] để hoàn thành lựa chọn.

12. Tại cột [Số CMND] nhập 291007301.

13. Tại cột [Địa chỉ] nhập 262, đường 13, Phước Bình, Q9, TpHCM”.

14. Tại cột [Nơi Sinh] nhập Hà Nội”.

15. Tại cột [Nguyên quán] nhập Hà Nội”.


16. Click chọn nút [Cập Nhật] , chọn tiếp [Ok] để chấp nhận thông tin vừa khai báo.

Khai Báo Quá Trình Bản Thân Của Nhân Viên

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Khai báo [QUÁ TRÌNH BẢN THÂN] cho nhân viên có tên Nguyễn Minh Lâm, với mã nhân viên là 789.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Hồ Sơ Nhân Viên].

2.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn nhân viên có mã AC789.


3.     Click chọn tab [Thông Tin Cá Nhân].

4.     Tại phần [QUÁ TRÌNH BẢN THÂN] click chọn [Tạo Mới] để khai báo.

5.     Khai báo thông tin trong form [QUÁ TRÌNH BẢN THÂN].

a.     Tại cột [Từ Ngày] click chọn biểu tượng để mở ra form chọn thời gian bắt đầu.

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLcd91e6.PNG

b.     Click chọn ngày 31/1/2007 hoặc nhập “1/31/2007”.

c.     Tại cột [Đến ngày] click chọn biểu tượng để mở ra form chọn thời gian kết thúc.


d.     Click chọn ngày 31/12/2008 hoặc nhập “12/31/2008”.

e.     Tại cột [Làm gì / Ở đâu] nhập Làm việc tại cty TNHH Nam Đô.

6.     Click chọn nút [Lưu Trữ ] để hoàn thành khai báo và lưu lại.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext