IV. Thông Tin Gia Đình PreviousNext

eTimeGold > Chương 4 : Profile Nhân Viên > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Khai Báo Thông Tin Gia Đình

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Khai báo [Thông Tin Gia Đình] cho nhân viên có tên Nguyễn Minh Lâm, với mã nhân viên là 789.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Hồ Sơ Nhân Viên].

2.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn nhân viên có mã AC789.

3.     Click chọn tab [Thông Tin Gia Đình].

4.     Click chọn [Tạo Mới] để bắt đầu khai báo.

5.     Tại cột [Họ & Tên] nhập “Nguyễn Minh Hòa”.

6.     Tại cột [Mỗi quan hệ] click chọn biểu tượng và chọn  Anh / Em trai.

7.     Tại cột [Còn sống / chết] click chọn biểu tượng và chọn Sống.

8.     Tại cột [Ngày Sinh] click chọn biểu tượng để hiện ra bảng chọn ngày tháng.

9.     Chọn ngày 15/6/1995 hoặc nhập 6/15/1995.

10. Tại cột [Làm gì / Ở đâu] nhập “Sống tại Q5 TpHCM”.

11. Chọn nút [Lưu Trữ] để hoàn thành khai báo.

Khai Báo Lịch Sử Giảm Trừ Gia Cảnh

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Khai báo [LỊCH SỬ GIẢM TRỪ GIA CẢNH] cho nhân viên có tên Nguyễn Minh Lâm, với mã nhân viên là 789.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Hồ Sơ Nhân Viên].

2.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn nhân viên có mã AC789.

3.     Click chọn tab [Thông Tin Gia Đình].

4.     Tại phần [LỊCH SỬ GIẢM TRỪ GIA CẢNH], click chọn [Tạo Mới].

5.     Tại cột [Từ tháng] click chọn biểu tượng và chọn [Tháng 1].

6.     Tại cột [Năm] chọn [Năm 2012].

7.     Tại cột [Đến tháng] click chọn biểu tượng và chọn [Tháng 12].

8.     Tại cột [Năm] chọn [Năm 2012].

9.     Tại phần [Ghi chú] nhập Chưa đến tuổi lao động.

10. Chọn [Lưu Trữ] để hoàn thành khai báo lịch sử giảm trừ gia cảnh.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext