V. Kinh Nghiệm Làm Việc PreviousNext

eTimeGold > Chương 4 : Profile Nhân Viên > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Khai Báo Kinh Nghiệm Làm Việc

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Khai báo [Kinh Nghiệm Làm Việc] cho nhân viên có tên Nguyễn Minh Lâm, với mã nhân viên là 789.

1.       Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Hồ Sơ Nhân Viên].

2.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn nhân viên có mã AC789.

3.     Click chọn tab [Kinh Nghiệm Làm Việc].

4.     Click chọn [Tạo Mới] để bắt đầu khai báo.

a.     Tại cột [Từ ngày] click chọn biểu tượng để xuất hiện bảng chọn ngày tháng.

b.     Click chọn ngày 1/10/2009 hoặc nhập “10/1/2009”.

c.     Tại cột [Đến ngày] click chọn biểu tượng để xuất hiện bảng chọn ngày tháng.

d.     Click chọn ngày 28/6/2011 hoặc nhập 6/28/2011.

e.     Tại cột [Tên công ty] nhập “Cty TNHH Dịch Vụ Tin Học Hoàng Minh”.

f.      Tại cột [Ngành nghề] nhập Công Nghệ Thông Tin.

g.     Tại cột [Tỉnh / Thành Phố] click chọn biểu tượng để hiển thị danh sách các tỉnh thành phố.

h.     Click chọn tên thành phố [Thành Phố HCM] và chọn nút [Thực Hiện].

i.      Tại cột [Quốc Tịch] click chọn biểu tượng để hiển thị danh sách các quốc tịch.

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1875bfc.PNG

j.      Click chọn tên quốc tịch [Việt Nam], chọn [Thực Hiện] để hoàn thành lựa chọn quốc tịch.

k.     Cột [Thông tin tham khảo]: sử dụng mặc định của hệ thống.

l.      Cột [Địa chỉ công ty]: sử dụng mặc định của hệ thống.

m.   Tại cột [Thành tích nổi bật] nhập “Quản Lý Viên”.

5.     Click chọn nút [Lưu Trữ] để lưu lại thông tin đã khai báo.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext