VI. Trình Độ Học Vấn PreviousNext

eTimeGold > Chương 4 : Profile Nhân Viên > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Khai Báo Trình Độ Học Vấn Cho Nhân Viên

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Khai báo [Học Vấn] cho nhân viên có tên Nguyễn Minh Lâm, với mã nhân viên là 789.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Hồ Sơ Nhân Viên].

2.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn nhân viên có mã AC789.

3.     Click chọn tab [Học Vấn].

4.     Click [Tạo Mới] để bắt đầu khai báo.

a.     Tại cột [Từ Ngày] click chọn biểu tượng   để xuất hiện bảng chọn ngày tháng.

b.     Click chọn ngày 12/10/1998 hoặc nhập 10/12/1998.

c.     Tại cột [Đến Ngày] click chọn biểu tượng   để xuất hiện bảng chọn ngày tháng.

d.     Click chọn ngày 30/9/2002 hoặc nhập 9/30/2002.

e.     Tại cột [Tên trường học] nhập “Đại Học Bách Khoa TpHCM”.

Tại cột [Quốc gia] click chọn biểu tượng để hiển thị danh sách các quốc gia.
 

f.      Click chọn trang 7 trong form vừa hiển thị, chọn tên quốc gia [Việt Nam], và click chọn nút  [Thực Hiện] để thực thi lựa chọn.

g.     Tại cột [Bằng Cấp] click chọn biểu tượng để hiển thị danh sách bằng cấp

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1b23a79.PNG

h.     Click chọn tên bằng cấp [Đại Học], chọn [Thực Hiện] để hoàn tất việc chọn.

i.      Tại cột [Chuyên Ngành] nhập “Công Nghệ Thông Tin”.

j.      Tại cột [Thành Tích Nổi Bật] nhập Tốt nghiệp loại giỏi”.

5.     Chọn [Lưu Trữ] để hoàn tất việc khai báo.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext