VII. Kỹ Năng Của Nhân Viên PreviousNext

eTimeGold > Chương 4 : Profile Nhân Viên > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Khai Báo Trình Độ Học Vấn Cho Nhân Viên

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Khai báo [Kỹ Năng] cho nhân viên có tên Nguyễn Minh Lâm, với mã nhân viên là 789.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Hồ Sơ Nhân Viên].

2.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn nhân viên có mã AC789.

3.     Click chọn tab [Kỹ năng].

4.     Khai báo kỹ năng ngoại ngữ .

a.     Tại phần [KỸ NĂNG NGOẠI NGỮ] click chọn [Tạo Mới].

b.     Tại cột [Ngoại ngữ] click chọn biểu tượng để mở ra form [Chọn ngoại ngữ].

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1c777c7.PNG

c.     Click chọn tên ngoại ngữ [Tiếng Nhật], và chọn [Thực Hiện] để hoàn thành thao tác chọn.

d.     Tại cột [Năm sử dụng] nhập 5.

e.     Tại cột [Trình độ ngoại ngữ] click chọn biểu tượng để mở ra form chọn [Trình Độ Ngoại Ngữ].

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1d12ed6.PNG

f.      Chọn trình độ ngoại ngữ [Cao cấp], chọn [Thực hiện] để hoàn thành lựa chọn.

g.     Chọn [Lưu trữ] để hoàn tất khai báo trình độ ngoại ngữ.

5.     Khai báo kỹ năng vi tính .

a.     Tại phần [KỸ NĂNG VI TÍNH] click chọn [Tạo Mới].

b.     Tại cột [Vi Tính] click chọn biểu tượng để mở ra form [Chọn vi tính].

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1da2ef5.PNG

c.     Click chọn tên vi tính [Quản Trị Mạng], và chọn [Thực Hiện] để hoàn thành thao tác chọn.

d.     Tại cột [Năm sử dụng] nhập 4.

e.     Tại cột [Trình độ vi tính] click chọn biểu tượng để mở ra form chọn [Trình Độ vi tính].

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1e66512.PNG

f.      Chọn trình độ vi tính [Cao Cấp] chọn [Thực Hiện] để hoàn thành lựa chọn.

g.     Chọn [Lưu trữ] để hoàn tất khai báo trình độ vi tính.

6.     Khai báo kỹ năng khác .

a.     Tại phần [KỸ NĂNG KHÁC] click chọn [Tạo Mới].

b.     Tại cột [Tên Kỹ Năng] nhập “Quản lý nhân sự”.

c.     Tại cột [Năm sử dụng] nhập 5.

d.     Chọn [Lưu trữ] để hoàn tất khai báo khác.

7.       Hoàn tất khai báo.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext