I. Thiết Lập Quyền Login User PreviousNext

eTimeGold > Chương 4 : Profile Nhân Viên > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Quyền login user là quyền mà một nhân viên bình thường có thể đăng nhập vào hệ thống bằng mã nhân viên và quản lý dựa trên các chức năng mà người dùng phân cho một user.

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Phân quyền login bằng user DemoDND cho nhân viên có tên Nguyễn Minh Lâm, với mã nhân viên là 789.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Hồ Sơ Nhân Viên].

2.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn nhân viên có mã AC789.


3.     Chọn tab [Thông Tin Công Ty], tại cột [Quyền Login] click chọn biểu tượng một form mới hiện ra hiển thị danh sách tất cả các user đã được người dùng tạo ra.

4.     Click chọn user DemoDND.

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML6d314e.PNG

5.     Chọn [Thực Hiện] để hoàn thành sự lựa chọn.

6.     Click chọn nút [Cập Nhật] và click nút [OK] để hoàn thành việc phân quyền.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext