Chương 5: Nhóm Nhân Sự PreviousNext

eTimeGold >


Hoàn thành chương này, bạn sẽ hiểu và vận hành được các nội dung sau:

§  Khởi tạo nhóm nhân sự cố định.

§  Hiệu lực tất cả nhân viên thuộc nhóm.

§  Chỉ định nhân viên thuộc nhóm.

§  Cài đặt thuộc tính cấu thành nhân viên hiệu lực trong nhóm.

§  Khởi tạo nhóm nhân sự hiệu lực theo ngày khai báo.

§  Chỉ định nhân viên thuộc nhóm.

§  Quản lý lịch sử hoạt động của nhóm biến động nhân sự.

§  Lập kế hoạch nhóm biến động nhân sự nhằm tránh bị động về các chính sách liên quan đến nhân lực trong công ty.CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext