I. Nhóm Nhân Sự Cố Định Hiệu Lực Toàn Nhân Viên PreviousNext

eTimeGold > Chương 5: Nhóm Nhân Sự > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Nhóm nhân sự là một nhóm nhân viên trong công ty có một đặc điểm nào đó giống nhau để có thể xếp thành một nhóm.

Khởi tạo nhóm nhân sự trong eTimeGold nhằm mục đích quản lý chặt chẽ các nhóm nhân viên trong công ty.

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Khởi tạo nhóm nhân sự mới có tên nhóm là Toàn Nhân Viên với loại hiệu lực toàn nhân viên.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Nhóm Nhân Sự].

2.     Chọn nút [Tạo Mới] màn hình hiển thị form dạng cột để bắt đầu khởi tạo.

a.     Tại cột [Tên Nhóm] nhập Toàn Nhân Viên.

b.     Tại cột [Ký hiệu] nhập TNV.

c.     Tại cột [Nhân viên hiệu lực] click chọn nút để hiển thị danh sách loại hiệu lực.

d.     Chọn loại hiệu lực [1. Tất cả nhân viên].

e.     Tại cột [Ghi chú] nhập Nhóm nhân viên có hiệu lực đối với tất cả nhân viên trong công ty.

3.     Chọn nút [Lưu Trữ] để lưu lại khởi tạo.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext