II. Nhóm Nhân Sự Cố Định Hiệu Lực Theo Nhân Viên PreviousNext

eTimeGold > Chương 5: Nhóm Nhân Sự > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Khởi tạo nhóm nhân sự mới có tên nhóm là Nhóm Phòng Nhân Sự với loại hiệu lực nhân viên trực tiếp và chọn nhân viên có mã AC là 5000 vào nhóm.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Nhóm Nhân Sự].

2.     Chọn nút [Tạo Mới] màn hình hiển thị form dạng cột để bắt đầu khởi tạo.

a.     Tại cột [Tên Nhóm] nhập Nhóm Phòng Nhân Sự.

b.     Tại cột [Ký hiệu] nhập NPNS.

c.     Tại cột [Nhân viên hiệu lực] click chọn nút để hiển thị danh sách loại hiệu lực.

d.     Chọn loại hiệu lực [2. Nhân viên trực tiếp].

e.     Tại cột [Ghi chú] nhập Nhóm có hiệu lực đối với những nhân viên trực tiếp được chọn vào.

3.     Chọn nút [Lưu Trữ] để lưu lại khởi tạo.

4.     Tại tab [Nhân Viên Trực Tiếp] click chọn [Chọn nhân viên].


a.     Form mới hiện lên, click bỏ check tại nhân viên đầu tiên.

b.     Tại cột [Mã AC] nhập “5000”  và gõ Enter.

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1b3046b.PNG

c.     Click chọn [Thực Hiện] để hoàn tất việc lựa chọn.

5.     Kết quả.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext