IV. Chỉnh Sửa & Hủy Bỏ Một Nhóm Nhân Sự Cố Định PreviousNext

eTimeGold > Chương 5: Nhóm Nhân Sự > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Chỉnh sửa thông tin nhóm nhân sự cố định

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Chỉnh sửa ký hiệu Nhóm Làm Đêm từ NLD thành NhomLD.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Nhóm Nhân Sự].

2.     Click chọn Nhóm Làm Đêm trong danh sách.

3.     Chọn [Chỉnh Sửa] để bắt đầu thực hiện chỉnh sửa.

4.     Tại cột [Ký hiệu báo cáo] xóa NLD và nhập lại thành NhomLD.

5.     Click chọn [Lưu Trữ] để hoàn thành việc chỉnh sửa.

Hủy bỏ nhóm nhân sự cố định

Để hủy bỏ một nhóm nhân sự cố định thì người dùng có thể hủy bỏ hiệu lực của nhóm hoặc hủy luôn nhóm.

Hủy bỏ hiệu lực nhóm nhân sự cố định.

Nội dung thực hành: Hủy bỏ hiệu lực Nhóm Làm Đêm có ký hiệu NhomLD.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Nhóm Nhân Sự].

2.     Click chọn Nhóm Làm Đêm trong danh sách.

3.     Chọn [Chỉnh Sửa].

4.     Check chọn tại cột [Hết hạn] và click [Lưu Trữ].

Xóa nhóm nhân sự cố định.

Nội dung thực hành: Xóa Nhóm Bảo Vệ có ký hiệu G004.

1.       Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Nhóm Nhân Sự].

2.     Click chọn Nhóm Bảo Vệ có ký hiệu G004 trong danh sách.

3.     Chọn [Xóa], click chọn [Ok] để hoàn thành xóa nhóm.

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext