V. Chuyển Nhóm Nhân Sự PreviousNext

eTimeGold > Chương 5: Nhóm Nhân Sự > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Chuyển nhóm nhân sự thực chất là việc điều động thêm mới nhân viên vào một nhóm nhân sự khác, và một nhân viên có thể ở nhiều nhóm khác nhau.

Và tại chức năng này người dùng có thể tiến hành xóa nhân viên ra khỏi nhóm hay thực hiện quy trình chứng từ chuyển qua các cấp.

Thêm mới nhân viên vào nhóm nhân sự bằng phiếu chuyển

Nội dung thực hành: Thêm mới nhân viên có mã AC là 5000 vào Nhóm TT Group 2.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Chuyển Nhóm Nhân Sự].

2.     Chọn nút [Tạo Mới] màn hình hiển thị form dạng cột để bắt đầu khởi tạo.

3.     Tại cột [Mã chứng từ] nhập “CNNS_01”.

4.     Tại cột [Ngày chứng từ] để mặc định của hệ thống.

5.     Tại cột [Mã nhóm nhân sự] click chọn biểu tượng để hiển thị form [Chọn nhóm biến động].

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1ac30e7.PNG

6.     Click chọn tên [Nhóm TT Group 2] với mã nhóm là G002, chọn [Thực Hiện] để hoàn thành việc lựa chọn.

7.     Tại cột [Ghi chú] nhập “Chuyển đến Nhóm TT Group 2”.

8.     Tại tab [Nhân Viên] click chọn biểu tượng tại cột [Mã AC], form [Chọn nhân viên] hiện ra cho phép người dùng chọn nhân viên cần thực hiện chuyển nhóm.

a.     Form mới hiện lên, click bỏ check tại nhân viên đầu tiên.

b.     Tại cột [Mã AC] nhập “5000”  và gõ Enter.

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1b3046b.PNG

c.     Click chọn [Thực Hiện] để hoàn tất việc lựa chọn.

9.     Tại cột [Loại hiệu lực] click chọn để hiển thị lựa chọn.

10. Chọn dòng [Thêm mới vào nhóm].

11. Cột [Lý do] để mặc định.

12. Click chọn [Cập Nhật] để lưu trữ lại thông tin vừa khai báo.

Thêm mới một nhân viên trên cùng phiếu chuyển đã tạo

Nội dung thực hành: Thêm mới nhân viên có mã AC là 789 vào Nhóm TT Group 2 với mã chứng từ CNNS_01.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Chuyển Nhóm Nhân Sự].

2.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn phiếu có [Mã chứng từ]CNNS_01.

3.     Tại tab [Nhân Viên] click chọn biểu tượng tại cột [Mã AC], form [Chọn nhân viên] hiện ra cho phép người dùng chọn nhân viên cần thêm vào phiếu chuyển đang chọn.

4.     Chọn mã AC là 789 và chọn nút [Thực Hiện].

5.     Click chọn [Danh Sách Nhân Viên] để xem những nhân viên đang thực thi cho phiếu chuyển đang chọn.

6.     Chọn [Thoát Danh Sách] và click chọn [Cập Nhật] và click nút [OK] để hoàn thành việc thêm mới nhân viên vào phiếu chuyển.

Xóa nhân viên trên phiếu chuyển đã tạo

Nội dung thực hành: Xóa nhân viên có mã Ac là 789 trên phiếu chuyển có [Mã chứng từ] CNNS_01.

1.       Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Chuyển Nhóm Nhân Sự].

2.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn phiếu có [Mã chứng từ]CNNS_01.

3.     Tại tab [Nhân Viên] click chọn [Danh Sách Nhân Viên].

4.     Click chọn mã AC là 789 và chọn [Xóa Nhân Viên].

5.     Click nút [Cập Nhật] và click nút [OK] để hoàn thành xóa nhân viên khỏi danh sách.

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext