VI. Nhóm Biến Động Nhân Sự PreviousNext

eTimeGold > Chương 5: Nhóm Nhân Sự > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Tạo mới nhóm biến động nhân sự mới có tên là Nhóm Thử Việc Tháng 3 với ký hiệu TV3 và áp dụng cho nhân viên mang mã AC 789 vào nhóm.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Nhóm Biến Động Nhân Sự].

2.     Chọn nút [Tạo Mới] màn hình hiển thị form dạng cột để bắt đầu khởi tạo.

a.     Tại cột [Tên Nhóm] nhập Nhóm Thử Việc Tháng 3.

b.     Tại cột [Ký hiệu báo cáo] nhập TV3.

c.     Tại cột [Ghi chú] nhập Nhóm thử việc tháng 3 áp dụng cho những nhân viên mới vào trong tháng 3.

d.     Chọn [Lưu Trữ] để hoàn thành khởi tạo.

3.     Chọn tab [Nhân Viên Hiệu Lực].

4.     Click [Chọn nhân viên].

a.     Form mới hiện lên, click bỏ check tại nhân viên đầu tiên.

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML911547.PNG

b.     Tại cột [Mã AC] nhập 789  và gõ Enter.

c.     Click chọn [Thực Hiện] để hoàn tất việc lựa chọn.

5.     Chọn thời gian hiệu lực cho nhân viên trong nhóm.

a.     Click chọn nhân viên có mã AC 789.

b.     Tại cột [Ngày Hiệu Lực], ô thứ nhất click chọn vào biểu tượng để hiển thị bảng chọn thời gian.

c.     Click chọn ngày 20/2/2012 hoặc nhập “2/20/2012”.

d.     Tại ô thứ hai tiếp tục click chọn vào biểu tượng để chọn thời gian kết thúc hiệu lực nhóm cho nhân viên.

e.     Click chọn ngày 20/3/2012 hoặc nhập 3/20/2012”.

f.      Chọn nút [Chỉnh Sửa] và chọn [Ok] để hoàn thành việc lưu lại khai báo thời gian hiệu lực cho nhân viên trong nhóm.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext