VII. Chỉnh Sửa & Hủy Hiệu Lực Nhóm Biến Động Nhân Sự PreviousNext

eTimeGold > Chương 5: Nhóm Nhân Sự > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Chỉnh sửa nhóm biến động nhân sự

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Chỉnh sửa nhóm biến động nhân sự có tên là Nhóm Thử Việc Tháng 3 với ký hiệu TV3 thành ThuViecT3.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Nhóm Biến Động Nhân Sự].

2.     Click chọn [Nhóm Thử Việc Tháng 3].

3.     Chọn nút [Chỉnh Sửa].

4.     Tại cột [Ký hiệu báo cáo] nhập lại thành “ThuViecT3”.

5.     Click chọn [Lưu trữ] để hoàn tất chỉnh sửa.

Hủy bỏ nhóm biến động nhân sự

Có 2 cách để hủy bỏ nhóm biến động nhân sự, gồm xóa và bỏ hiệu lực nhóm.

Hủy hiệu lực nhóm biến động nhân sự

Nội dung thực hành: Hủy hiệu lực nhóm biến động nhân sự có tên là Nhóm Thử Việc Tháng 3 với ký hiệu ThuViecT3.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Nhóm Biến Động Nhân Sự].

2.     Click chọn [Nhóm Thử Việc Tháng 3].

3.     Chọn nút [Chỉnh sửa].

4.     Check chọn tại cột [Hết hạn].

5.     Click nút [Lưu trữ] để hoàn thành.

Xóa nhóm biến động nhân sự

Nội dung thực hành: Xóa nhóm biến động nhân sự có tên là Nhóm Thử Việc Tháng 3 với ký hiệu ThuViecT3.

1.       Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Nhóm Biến Động Nhân Sự].

2.     Click chọn [Nhóm Thử Việc Tháng 3].

3.     Chọn nút [Xóa], tiếp tục click chọn [Ok] để hoàn thành việc xóa nhóm biến động nhân sự.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext