IV. Quản Lý & Xem Lịch Sử Thay Đổi Chứng Từ Nhóm Biến Động Nhân Sự. PreviousNext

eTimeGold > Chương 5: Nhóm Nhân Sự > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Sau khi chứng từ được duyệt thì những chứng từ này sẽ được lưu vào lịch sử.

Người quản lý có thể dùng quyền [Quản Lý Lịch Sử] đối với chứng từ [Chuyển Nhóm Biến Động] để xem và có thể trả lại những chứng từ đã duyệt cho cấp user SoanThao.

Ở cấp user SoanThao có thể theo dõi được vị trí chứng từ đang nằm ở cấp nào hay đã được duyệt thông qua quyền [Xem Lịch Sử].

Quản lý lịch sử thay đổi nhóm biến động nhân sự

1.     Kiểm tra phân bổ chức năng. User [QuanLy] phân bổ chức năng [Chuyển Nhóm Biến Động] với quyền Quản lý lịch sử.

2.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng tài khoản [QuanLy].

3.     Chọn chức năng [Chuyển Nhóm Biến Động - QL].

4.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn chứng từ có [Mã chứng từ] là  CNBDNS_000.

Xem lịch sử thay đổi nhóm biến động nhân sự.

1.     Kiểm tra phân bổ chức năng.User [SoanThao] phân bổ chức năng [Chuyển Nhóm Biến Động] với quyền Xem  lịch sử.

2.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng tài khoản [SoanThao].

3.     Chọn chức năng [Chuyển Nhóm Biến Động - Xem].

4.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn chứng từ [Mã chứng từ] là  CNBDNS_000.

5.     Xem lịch sử chứng từ ở  phần [Ghi chú].

Trả lại chứng từ thay đổi nhóm biến động nhân sự

1.     Kiểm tra phân bổ chức năng. User [QuanLy] phân bổ chức năng [Chuyển Nhóm Biến Động] với quyền Quản lý lịch sử.

2.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng tài khoản [QuanLy].

3.     Chọn chức năng [Chuyển Nhóm Biến Động - QL].

4.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn chứng từ [Mã chứng từ] là  CNBDNS_000.

Nút chức năng trên giao diện

Nút

Mô tả

Trả chứng từ đang chọn về user phân quyền Soạn thảo

Trả toàn bộ chứng từ đang chọn về user phân quyền Soạn thảo

Làm mới danh sách các chứng từ đã duyệt

5.     Click nút [Trả Lại], click chọn [OK].

Kết quả tại user SoanThao:


 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext