Chương 6: Giờ Làm Việc & Giờ Nghỉ PreviousNext

eTimeGold >


Hoàn thành chương này, bạn sẽ hiểu và vận hành được các nội dung sau:

§  Khởi tạo ca kíp làm việc theo quy định của công ty.

§  Xử lý trường hợp trong công ty có nhiều nhóm nhân viên làm theo nhiều giờ làm việc khác nhau tại các thời điểm xem lẫn nhau.

§  Xử lý mong muốn quản lý giờ cơm, giờ giải lao.

§  Xử lý trường hợp thay đổi ca kíp làm việc đột xuất.

§  Làm tròn khoảng thời gian làm việc theo quy tắc mong muốn của cty.

§  Khởi tạo danh sách các ngày nghỉ, ngày lễ quốc gia, ngày lễ công ty.

§  Xử lý trường hợp một ngày chỉ định là ngày nghỉ lễ của nhóm A nhưng là ngày làm việc của nhóm B.

§  Thiết lập loại phụ cấp thời gian theo quy định của luật lao động hoặc nội quy công ty.

§  Xử lý khoảng thời gian được hưởng phụ cấp đối với mốc 0h00 trong ngày.

§  Xử lý trường hợp có (không) tính phụ cấp thời gian cho khoảng thời gian làm thêm giờ.

§  Làm tròn khoảng thời gian hưởng phụ cấp thời gian theo quy tắc mong muốn của cty.

§  Áp dụng quy trình chứng từ vào nghiệp vụ đổi ca để nâng tầm quản lý.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext