I. Định Nghĩa Ca Kíp Làm Việc PreviousNext

eTimeGold > Chương 6: Giờ Làm Việc & Giờ Nghỉ > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Một số nút chức năng trên giao diện

 

Nút

Mô tả

Dùng để cập nhật thông tin chỉnh sửa ca kíp làm việc đã khởi tạo.

Thêm thông tin ca kíp làm việc.

Xóa thông tin ca kíp làm việc đã khởi tạo.

Hiển thị danh sách ca kíp làm việc đã khởi tạo theo dạng lưới dữ liệu.

Xuất báo cáo danh sách ca làm việc đã khai báo.

Hướng dẫn thực hành

Nội dung thực hành: Định nghĩa ca làm việc tên “Giờ làm ca 1”, ký hiệu “S1”, có thời gian bắt đầu làm việc lúc 06:00 sáng và kết thúc lúc 14:00 chiều cùng ngày, quy định tính 1 ngày công (tương đương 8h làm). Cho phép nhân viên đi trễ hoặc về sớm 5 phút mà không bị trừ công làm việc.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Ca Kíp Bước 1].

2.     Chọn nút [Tạo Mới], màn hình hiển thị form dạng cột để bắt đầu khởi tạo.

3.     Khai báo thông tin trong form.

a.     Đặt trỏ chuột tại cột [Tên giờ làm] nhập “Giờ làm ca 1”.

  1. Đặt trỏ chuột ở cột [Ký hiệu báo cáo], nhập “S1”.

c.     Đặt trỏ chuột ở cột [Số ngày được tính], nhập “1”.

d.     Đặt trỏ chuột ở cột [Giờ bắt đầu cho phép vào], nhập “-120”.

e.     Đặt trỏ chuột ở cột [Giờ bắt đầu cho phép ra], nhập “-240”.

f.      Đặt trỏ chuột ở cột [Giờ vào], nhập “06:00”.

g.     Đặt trỏ chuột ở cột [Giờ ra], nhập “14:00”.

  1. Đặt trỏ chuột ở cột [Số phút được phép vào trễ], nhập “5”. 

i.      Đặt trỏ chuột ở cột [Số phút được phép ra sớm], nhập “-5”.

j.      Đặt trỏ chuột ở cột [Kết thúc tính giờ vào], nhập “240”.

k.     Đặt trỏ chuột ở cột [Kết thúc tính giờ ra], nhập “120”.

l.      Đặt trỏ chuột ở cột [Đổi sang giờ], nhập “8”.

m.   Cột [(Cộng phút lẻ)]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

n.     Cột [Số phút Min để tính BOT]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

o.     Cột [Số phút trừ giờ BOT]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

p.     Cột [Tính tăng ca trước giờ vào]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

q.     Cột [Số phút Min để tính AOT]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

r.      Cột [Số phút trừ giờ AOT]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

s.     Cột [Tính tăng ca sau giờ ra]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

4.     Thông tin sau khi khai báo sẽ hiển thị như hình sau:

5.     Vùng [QUY ƯỚC CÁCH TÍNH LỖI KIỂM THẺ VÀO – RA]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

6.     Vùng [KIỂM THẺ VÀO – RA KHÁC]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

7.     Chọn [Lưu Trữ] để lưu lại thông tin vừa đăng ký.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext