IV. Định Nghĩa Ca Kíp Làm Việc Với Giờ Cơm Giữa Ca Không Tính Vào Thời Gian Làm Việc PreviousNext

eTimeGold > Chương 6: Giờ Làm Việc & Giờ Nghỉ > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Định nghĩa ca làm việc tên “Giờ làm hành chánh”, ký hiệu “SHC”, có thời gian bắt đầu làm việc lúc 08:00 sáng và kết thúc lúc 17:30 chiều cùng ngày, quy định tính 1 ngày công (tương đương 8h làm). Cho phép nhân viên đi trễ hoặc về sớm 5ph mà không bị trừ công làm việc. Trong đó khoảng thời gian nghỉ giữa ca từ 12:00 đến 13:30 không được tính vào giờ làm việc.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Ca Kíp Bước 1].

2.     Chọn nút [Tạo Mới], màn hình hiển thị form dạng cột để bắt đầu khởi tạo.

3.     Khai báo thông tin trong form.

a.     Đặt trỏ chuột tại cột [Tên giờ làm] nhập “Giờ làm hành chánh”.

b.     Đặt trỏ chuột ở cột [Ký hiệu báo cáo], nhập “SHC”.

c.     Đặt trỏ chuột ở cột [Số ngày được tính], nhập “1”.

d.     Đặt trỏ chuột ở cột [Giờ bắt đầu cho phép vào], nhập “-120”.

e.     Đặt trỏ chuột ở cột [Giờ bắt đầu cho phép ra], nhập “-240”.

f.      Đặt trỏ chuột ở cột [Giờ vào], nhập “08:00”.

g.     Đặt trỏ chuột ở cột [Giờ ra], nhập “17:30”.

h.     Đặt trỏ chuột ở cột [Số phút được phép vào trễ], nhập “5”.

i.      Đặt trỏ chuột ở cột [Số phút được phép ra sớm], nhập “-5”.

j.      Đặt trỏ chuột ở cột [Kết thúc tính giờ vào], nhập “240”.

k.     Đặt trỏ chuột ở cột [Kết thúc tính giờ ra], nhập “120”.

l.      Đặt trỏ chuột ở cột [Đổi sang giờ], nhập “8”.

m.   Cột [(Cộng phút lẻ)]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

n.     Cột [Số phút Min để tính BOT]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

o.     Cột [Số phút trừ giờ BOT]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

p.     Cột [Tính tăng ca trước giờ vào]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

q.     Cột [Số phút Min để tính AOT]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

r.      Cột [Số phút trừ giờ AOT]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

s.     Cột [Tính tăng ca sau giờ ra]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

4.     Chọn [Lưu Trữ] để lưu lại thông tin giờ làm việc vừa đăng ký.

5.     Vùng [QUY ƯỚC CÁCH TÍNH LỖI KIỂM THẺ VÀO – RA]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

6.     Vùng [KIỂM THẺ VÀO – RA KHÁC]: lần lượt khai báo thông tin theo các bước sau.

a.     Click nút [Tạo Mới], màn hình hiển thị dữ liệu dạng cột, chờ người dùng nhập liệu.

b.     Đặt trỏ chuột tại cột [Giờ ra nghỉ] nhập “12:00”.

c.     Đặt trỏ chuột tại cột [Giờ vào làm] nhập 13:30.

d.     Các cột [Cho phép ra sớm], [Cho phép vào trễ], [Phân cách giữa giờ ra & giờ vào], [Tổng thời gian tính (phút)], [Phân loại vào ra], [Bắt buộc kiểm thẻ vào], [Bắt buộc kiểm thẻ ra]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

7.     Chọn [Lưu Trữ] để lưu lại thông tin giờ nghỉ vừa đăng ký.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext