V. Nhập Liệu Đổi Ca Làm Việc & Hiệu Lực PreviousNext

eTimeGold > Chương 6: Giờ Làm Việc & Giờ Nghỉ > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Tùy vào yêu cầu sản xuất hoặc vì lý do cá nhân, nhân viên mong muốn thay đổi ca làm việc trong ngày (đột xuất). Chức năng [Đăng Ký Đổi Ca] hỗ trợ người dùng quản lý nghiệp vụ thay đổi giờ làm việc.

Tạo mới phiếu đăng ký đổi ca

Nội dung thực hành: Vì lý do cần sản xuất hàng gấp, nhân viên có Mã AC1 vào ngày 29/02/2012 đổi giờ làm việc sang đi làm “Giờ làm hành chánh”“Ca đêm”.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Đăng Ký Đổi Ca].

2.     Chọn nút [Tạo Mới], màn hình hiển thị form dạng cột để bắt đầu khởi tạo.

3.     Khai báo thông tin trong form.

a.     Tại cột [Mã AC], click vào biểu tượng lookup , màn hình hiển thị form danh sách nhân viên.

b.     Click chọn dòng dữ liệu của nhân viên có cột [Mã AC]1.

c.     Click nút [Thực Hiện].

d.     Cột [Họ & tên lót], [Tên], [Mã nhân viên], [Phòng ban], [Chức vụ]: bỏ qua không nhập liệu.

4.     Tại cột [Từ Ngày], click vào biểu tượng , chọn ngày “29/02/2012”.

5.     Tại cột [Đến Ngày], click vào biểu tượng , chọn ngày “29/02/2012”.

6.     Chọn giờ làm việc mới (giờ cần thay đổi).

a.     Tại cột [Giờ làm mới 1], click chọn biểu tượng lookup , màn hình hiển thị form danh sách ca làm việc. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên giờ làm][Giờ làm hành chánh]. Click nút [Thực Hiện].

b.     Tại cột [Giờ làm mới 2], click chọn biểu tượng lookup , màn hình hiển thị form danh sách ca làm việc. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên giờ làm][Ca đêm]. Click nút [Thực Hiện].

7.     Đặt trỏ chuột tại cột [Ghi Chú], nhập “Sản xuất hàng gấp -> đổi ca làm việc”.

8.     Click nút [Lưu Trữ].

Chỉnh sửa phiếu đăng ký đổi ca đã đăng ký

Nội dung thực hành: Chỉnh sửa phiếu đăng ký đổi ca của nhân viên có Mã AC1 vào ngày 29/02/2012: loại bỏ “Ca đêm” (chỉ đổi giờ làm việc sang đi làm “Giờ làm hành chánh”).

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Đăng Ký Đổi Ca].

2.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, Chọn dữ liệu đổi ca của nhân viên có cột [Mã AC] = 1, có thông tin ngày đổi ca làm việc [Từ Ngày]=29/02/2012, [Đến Ngày]=29/02/2012.

3.     Tại cột [Giờ làm mới 2], click nút [Xóa].

4.     Click nút [Cập Nhật], click nút [OK] để hoàn tất chỉnh sửa phiếu đổi ca làm việc.

Hủy bỏ phiếu đăng ký đổi ca đã đăng ký

Nội dung thực hành: Xóa phiếu đăng ký đổi giờ làm việc của nhân viên có Mã AC1 vào ngày 29/02/2012 đổi giờ làm việc 1 là làm “Giờ làm hành chánh”.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Đăng Ký Đổi Ca].

2.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, Chọn dữ liệu đổi ca của nhân viên có cột [Mã AC] = 1, có thông tin ngày đổi ca làm việc [Từ Ngày]=29/02/2012, [Đến Ngày]=29/02/2012.

3.     Click chọn nút [Xóa], click nút [OK] để hoàn tất việc xóa phiếu đăng ký đổi giờ làm việc.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext