VII. Phụ Cấp Thời Gian PreviousNext

eTimeGold > Chương 6: Giờ Làm Việc & Giờ Nghỉ > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Phụ cấp thời gian là khoảng thời gian nhân viên làm việc trong công ty được hưởng thêm giờ theo quy định của luật lao động (ca đêm) hoặc nội quy công ty.

Một số nút chức năng trên giao diện

Nút

Mô tả

Dùng để tạo mới thông tin một loại phụ cấp thời gian

Chỉnh sửa một thông tin loại phụ cấp thời gian đã khởi tạo trước đó

Dùng để xóa loại phụ cấp thời gian đã tạo trước đó

Làm mới lưới dữ liệu thông tin loại phụ cấp thời gian đã khai báo

Xuất báo cáo đối tượng nhân viên hiệu lực theo loại phụ cấp thời gian

Khởi tạo loại phụ cấp thời gian

Nội dung thực hành: khởi tạo loại phụ cấp thời gian PC03_Phụ cấp giờ làm đêm (ngày thường), bắt đầu hiệu lực vào ngày 1.1.2012 đối với tất cả nhân viên.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Phụ Cấp Thời Gian] .

2.     Chọn nút [Tạo Mới], màn hình hiển thị form dữ liệu cho người dùng khai báo

a.     Đặt trỏ chuột tại cột [Tên loại khởi tạo], nhập Phụ cấp giờ làm đêm (ngày thường).
 

b.     Đặt trỏ chuột tại cột [Ký hiệu báo cáo], nhập PC03.

c.     Click trỏ chuột tại cột [Ngày hiệu lực] chọn ngày 1/1/2012”.

d.     Cột [Ngày hết hạn].

e.     Cột [Loại hiệu lực]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

f.      Cột [Hủy bỏ]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

g.     Đặt trỏ chuột tại cột [Ghi chú] nhậpThực hành khai báo loại phụ cấp thời gian”.

3.     Chọn nút [Lưu trữ] để lưu thông tin vừa khai báo.

Chỉnh sửa thông tin loại phụ cấp thời gian đã khởi tạo

Nội dung thực hành: Chỉnh sửa ký hiệu báo cáo của loại phụ cấp thời gian PC03_Phụ cấp giờ làm đêm (ngày thường) từ PC03 thành PCC3.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Phụ cấp thời gian].

2.     Chọn dòng chứa loại phụ cấp thời gian PC03_Phụ cấp giờ làm đêm (ngày thường) trên lưới dữ liệu đang hiển thị.

3.     Click nút [Chỉnh Sửa], màn hình hiển thị form dữ liệu dạng cột cho người dùng chỉnh sửa.

4.     Đặt trỏ chuột tại cột [Ký hiệu báo cáo], sửa PC03 thành PCC3.

5.     Chọn nút [Lưu trữ] để lưu thông tin vừa chỉnh sửa.

Hủy bỏ hiệu lực thông tin loại phụ cấp thời gian đã khởi tạo

Trường hợp thông tin khởi tạo sai hoặc quy định công ty không còn sử dụng loại tăng ca đã khai báo, người dùng mong muốn hủy bỏ thông tin loại tăng ca đã được khởi tạo.

Có 03 cách hủy bỏ thông tin loại phụ cấp thời gian đã khởi tạo

Cách 1: Đánh dấu hủy bỏ loại phụ cấp thời gian

Nội dung thực hành: Hủy bỏ thông tin loại phụ cấp thời gian PCC3_Phụ cấp giờ làm đêm (ngày thường).

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Phụ cấp thời gian].

2.     Chọn dòng chứa loại phụ cấp thời gian PCC3_Phụ cấp giờ làm đêm (ngày thường) trên lưới dữ liệu đang hiển thị.

3.     Click nút [Chỉnh Sửa] sẽ hiển thị form như sau.

4.     Click chuột check vào ô [Hủy bỏ].

5.     Chọn nút [Lưu trữ] để lưu thông tin.

Cách 2: Khai báo điểm mốc hết hiệu lực loại phụ cấp thời gian

Nội dung thực hành: Hủy bỏ thông tin loại phụ cấp thời gian C3O_Phụ cấp làm đêm ngày nghỉ tuần từ ngày 31.1.2012 theo cách 2 nêu trên.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Tăng Ca].

2.     Chọn dòng chứa loại tăng ca C3O_Phụ cấp làm đêm ngày nghỉ tuần trên lưới dữ liệu.

3.     Click nút [Chỉnh Sửa].

4.     Tại cột [Ngày hết hạn] click trỏ chuột vào biểu tượng chọn ngày 31/1/2012.

5.     Chọn nút [Lưu trữ] để lưu thông tin.
 

Cách 3: Xóa khỏi danh sách loại phụ cấp thời gian đã khai báo

Nội dung thực hành: Xóa thông tin loại phụ cấp thời gian C3Hol_Phụ cấp đêm ngày lễ khỏi danh sách loại phụ cấp thời gian

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Phụ cấp thời gian].

2.     Chọn dòng chứa loại phụ cấp thời gian C3Hol_Phụ cấp đêm ngày lễ trên lưới dữ liệu đang hiển thị.
 

3.     Click nút [Xóa], click nút [OK].
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext