I. Đối Tượng Hiệu Lực Theo Ngày Nghỉ Lễ PreviousNext

eTimeGold > Chương 6: Giờ Làm Việc & Giờ Nghỉ > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Danh sách ngày nghỉ lễ có thể áp dụng cho tất cả nhân viên, cũng có thể hiệu lực theo từng đối tượng riêng biệt.

Có 3 cách khai báo đối tượng loại hiệu lực theo ngày lễ

Cách 1: Ngày lễ hiệu lực tất cả nhân viên

Đây là loại hiệu lực mặc định khi người sử dụng khai báo danh sách ngày lễ.

Với mặc định này thì hệ thống sẽ hiểu tất cả nhân viên trong công ty đều được hưởng ngày lễ này.

Cách 2: Ngày lễ hiệu lực theo nhân viên chỉ định

Nội dung thực hành: Khai báo “Nghỉ bù lễ (do đi trực)” áp dụng cho nhân viên có Mã AC=10 vào ngày 28/04/2012.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Ngày Lễ].

2.     Chọn nút [Tạo Mới], màn hình hiển thị form dạng cột để bắt đầu khởi tạo tên gọi cho ngày nghỉ lễ.

a.     Đặt trỏ chuột tại cột [Tên ngày lễ] nhập “Nghỉ bù lễ (do đi trực)”.

b.     Đặt trỏ chuột ở cột [Ký hiệu báo cáo], nhập “BuH”.

c.     Đặt trỏ chuột ở cột [Ghi chú], nhập “Ngày nghỉ lễ của nv AC=10”.

d.     Click nút [Lưu Trữ].

3.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên ngày lễ]“Nghỉ bù lễ (do đi trực)”.

4.     Tại cột [NĂM], click vào biểu tượng , chọn 2012. Lần lượt thực hiện các thao tác sau để hoàn thành khai báo danh sách ngày nghỉ lễ:

a.     Click nút [Tạo Mới], màn hình thể hiện form cho người dùng nhập liệu.

b.     Tại cột [Từ ngày], click chọn biểu tượng , chọn ngày “28/04/2012”.

c.     Tại cột [Đến ngày], click chọn biểu tượng , chọn ngày “30/04/2012”.

d.     Cột [Nhân viên hiệu lực], click chọn biểu tượng , chọn “Nhân viên trực tiếp”.

e.     Cột [Đánh dấu]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

f.      Đặt trỏ chuột tại cột [Ghi chú], nhập Ngày nghỉ có hưởng lương của NV có Mã AC=10”.

g.     Click nút [Lưu Trữ].

5.     Click chọn tab [Nhân Viên Trực Tiếp] để khai báo danh sách nhân viên hưởng lễ.

a.     Click nút [Chọn Nhân Viên], màn hình hiển thị form [Chọn nhân viên].

b.     Check chọn dòng dữ liệu có cột [Mã AC]=10. Click nút [Thực Hiện].

Cách 3: Ngày lễ hiệu lực theo nhóm nhân viên

Nội dung thực hành: Khai báo “Nghỉ bù lễ (do đi trực)” áp dụng cho nhóm nhân viên [Lắp đặt chuyên biệt] vào ngày 23/02/2012.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Ngày Lễ].

2.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên ngày lễ]“Nghỉ bù lễ (do đi trực)”.

3.     Tại cột [NĂM], click vào biểu tượng , chọn 2012. Lần lượt thực hiện các thao tác sau để hoàn thành khai báo danh sách ngày nghỉ lễ:

a.     Click nút [Tạo Mới], màn hình thể hiện form cho người dùng nhập liệu.

b.     Tại cột [Từ ngày], click chọn biểu tượng , chọn ngày “23/02/2012”.

c.     Tại cột [Đến ngày], click chọn biểu tượng , chọn ngày “23/02/2012”.

d.     Cột [Nhân viên hiệu lực], click chọn biểu tượng , chọn “Theo nhóm nhân viên”.

e.     Cột [Đánh dấu]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

f.      Đặt trỏ chuột tại cột [Ghi chú], nhập “Ngày nghỉ lễ của nhóm [Lắp đặt chuyên biệt]”.

g.     Click nút [Lưu Trữ].

4.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Từ ngày]=”23/02/2012”.

5.     Click chọn tab [Hiệu Lực Theo Nhóm].

a.     Click nút [Chọn Nhóm], màn hình hiển thị form [Chọn nhóm nhân viên…].
 

b.     Click chọn nhóm nhân viên [Lắp đặt chuyên biệt]. Click nút [Thực hiện].
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext