II. Đối Tượng Hiệu Lực Loại Phụ Cấp Thời Gian PreviousNext

eTimeGold > Chương 6: Giờ Làm Việc & Giờ Nghỉ > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Có 3 phương thức khai báo đối tượng loại hiệu lực loại phụ cấp thời gian

Phương thức 1: Loại phụ cấp thời gian hiệu lực tất cả nhân viên

Đây là loại hiệu lực mặc định khi người sử dụng khởi tạo một loại phụ cấp thời gian mới.

Với mặc định này thì hệ thống sẽ hiểu loại phụ cấp thời gian đang khai báo được áp dụng cho tất cả nhân viên.

Phương thức 2: Loại phụ cấp thời gian hiệu lực theo nhân viên chỉ định

Nội dung thực hành: Khai báo nhân viên Mã AC=10 được hiệu lực đối với loại phụ cấp thời gian “PCN10_Phụ cấp đêm (NV10)”.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Phụ Cấp Thời Gian].

2.     Chọn nút [Tạo Mới].

3.     Nhập các thông tin liên quan đến khởi tạo loại phụ cấp thời gian mới.

a.     Đặt trỏ chuột tại cột [Tên loại khởi tạo] nhập Phụ cấp đêm (NV10).

b.     Đặt trỏ chuột tại cột [Ký hiệu báo cáo] nhập PCN10.

c.     Cột [Ngày hiệu lực]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

d.     Cột [Ngày hết hạn]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

e.     Cột [Loại hiệu lực]: click trỏ chuột vào biểu tượng , chọn 2. Nhân viên trực tiếp”.

f.      Cột [Hủy Bỏ]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

g.     Đặt trỏ chuột tại cột [Ghi chú] nhập Loại phụ cấp thời gian áp dụng cho nv  Mã AC=10.

4.     Chọn nút [Lưu trữ] để lưu thông tin vừa khai báo.

5.     Khai báo danh sách nhân viên hiệu lực trực tiếp.

a.     Click chọn dòng chứa loại phụ cấp thời gian PCN10_ Phụ cấp đêm (NV10).

b.     Click chuột chọn tab dữ liệu [Nhân Viên Hiệu Lực Trực Tiếp].

c.     Click nút [Chọn nhân viên], màn hình hiển thị form [Chọn nhân viên].
 

d.     Check chọn dòng dữ liệu của nhân viên có cột Mã AC là 10 và click nút [Thực hiện].

Phương thức 3: Loại phụ cấp thời gian hiệu lực theo nhóm nhân viên.

Nội dung thực hành: Chỉnh sửa đối tượng hiệu lực cho loại phụ cấp thời gian “PCT7_Phụ cấp đêm thứ 7”: chỉ áp dụng cho nhóm nhân viên [Lắp đặt chuyên biệt].

1.       Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Phụ cấp thời gian] .

2.       Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên loại]“Phụ cấp đêm thứ 7”.

a.       Chọn nút [Chỉnh sửa], màn hình hiển thị form dạng cột để bắt đầu chỉnh sửa.

b.       Tại cột [Loại  hiệu lực], click trỏ chuột vào biểu tượng , chọn “3. Nhóm nhân viên”.

3.       Chọn nút [Lưu trữ].

4.       Khai báo nhóm nhân viên hiệu lực

a.           Click chọn tab dữ liệu [Nhân Viên Hiệu Lực Theo Nhóm].

b.          Click nút [Chọn Nhóm], màn hình hiển thị form [Chọn nhóm nhân viên].
 

c.           Click chọn nhóm nhân viên [Lắp đặt chuyên biệt]. Click nút [Thực hiện].
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext