IV. Đặc Điểm Phân Loại Phụ Cấp Thời Gian Tại Mốc 0h PreviousNext

eTimeGold > Chương 6: Giờ Làm Việc & Giờ Nghỉ > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Khái niệm ngày thông thường được khởi điểm từ 0h và kết thúc tại 24h.

Việc phân loại phụ cấp thời gian cũng căn cứ vào nguyên tắc này.

Tuy nhiên, có một số trường hợp đặc biệt (làm ca qua ngày, theo quy định công ty) thì khái niệm ngày được định nghĩa theo nhu cầu thực tế.

Ví dụ: ngày là khoảng thời gian bắt đầu từ 18h chiều hôm nay đến 18h chiều hôm sau.

Yết tố [Phân loại tại mốc 0 giờ] cho phép người dùng phân loại phụ cấp thời gian theo khái niệm ngày mà công ty đang quy định.

So sánh phân loại thời gian phụ cấp thời gian theo 02 cách khởi tạo sau

Cách 1: Khởi tạo a (1) KHÔNG check [Phân loại tại mốc 0 giờ].

Cách 2: Khởi tạo b (2) CÓ check [Phân loại tại mốc 0 giờ].

Kết quả phân loại thời gian phụ cấp thời gian giữa khởi tạo a (1) và khởi tạo b (2)

Xét 02 ngày làm việc: 14 tháng 01 năm 2012 (thứ 7) và 15 tháng 01 năm 2012 (chú nhật).

 

Khởi tạo a (1)

Khởi tạo b (2)

Log giờ làm việc thực tế.

Phân loại phụ cấp thời gian.

480ph phụ cấp thời gian loại [Phụ cấp ca đêm T7].

120ph phụ cấp thời gian loại [Phụ cấp ca đêm T7].

360ph phụ cấp thời gian loại [Phụ cấp ca đêm CN].

 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext