V. Thứ Tự Ưu Tiên Khi Phân Loại Phụ Cấp Thời Gian PreviousNext

eTimeGold > Chương 6: Giờ Làm Việc & Giờ Nghỉ > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Khi khoảng thời gian được hưởng phụ cấp phù hợp với điều kiện phân loại của nhiều loại phụ cấp khác nhau.

Mặc định hệ thống ưu tiên cho loại phụ cấp thời gian có thứ tự ở trên trong danh sách đã tạo ở chức năng [Khởi Tạo Loại Phụ Cấp Thời Gian].

Dữ liệu cột [Thứ tự] sẽ xác định thứ tự ưu tiên khi phân loại phụ cấp thời gian.

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext