VII. Tự Động Làm Tròn Phụ Cấp Thời Gian Theo Quy Tắc Riêng Của Công Ty PreviousNext

eTimeGold > Chương 6: Giờ Làm Việc & Giờ Nghỉ > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Có 04 cách cài đặt làm tròn số liệu

Cách 1: Không làm tròn .

Thời gian không thay đổi.

 

Bảng kết quả hệ thống tính toán khi áp dụng cách 1

Tổng phụ cấp thời gian thực (phút)

Tổng phụ cấp thời gian sau làm tròn (giờ)

473

7,88

454

7,56

390

6,50

318

5,30

312

5,20

 


 

Cách 2: Làm tròn lên.

Tăng thời gian theo 01 block đơn vị tối thiểu.

 

Bảng kết quả hệ thống tính toán khi áp dụng cách 2

Tổng phụ cấp thời gian thực (phút)

Tổng phụ cấp thời gian sau làm tròn (giờ)

473

8,00

454

8,00

390

6,50

318

5,50

312

5,50

 


 

Cách 3: Làm tròn xuống.

Làm tròn xuống theo 01 block đơn vị tối thiểu.

 

Bảng kết quả hệ thống tính toán khi áp dụng cách 3

Tổng phụ cấp thời gian thực (phút)

Tổng phụ cấp thời gian sau làm tròn (giờ)

473

7,50

454

7,59

390

6,50

318

5,00

312

5,00

 


 

Cách 4: Làm tròn Block

Làm tròn lên hoặc xuống theo 01 block đơn vị tối thiểu căn cứ vào kết quả so sánh thời gian thực tế với giá trị tối thiểu của 01 block

 

Bảng kết quả hệ thống tính toán khi áp dụng cách 4

Tổng phụ cấp thời gian thực (phút)

Tổng phụ cấp thời gian sau làm tròn (giờ)

473

8,00

454

8,00

390

6,50

318

5,50

312

5,00

 

 

 

 

 

 

 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext