VIII. Quy Trình Chứng Từ Đổi Ca & Hiệu Lực PreviousNext

eTimeGold > Chương 6: Giờ Làm Việc & Giờ Nghỉ > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Quy trình chứng từ là khái niệm quản lý tất cả các văn bản bằng quy trình nộp duyệt theo cấp quản lý.

Các bước chuẩn bị để thực hiện một quy trình chứng từ đổi ca

1.     Đăng nhập vào eTimeGold bằng tài khoản đã đăng ký và tìm chọn chức năng [Quản Lý Người Dùng].

2.     Kiểm tra tài khoản đã tạo các user và phân cấp các user. Phân bổ chức năng theo trách nhiệm quản lý (soạn thảo – chuyển tiếp – xét duyệt).

ctu


3.     Kiểm tra phân bổ chức năng  quản lý quy trình đổi ca.

User [SoanThao] ở cấp thấp nhất sẽ phân chức năng [Đăng Ký Đổi Ca] với quyền Soạn thảo.

User [ChuyenTiep] sẽ phân chức năng [Đăng Ký Đổi Ca]với quyền Chuyển tiếp.


User [QuanLy] phân chức năng [Đăng Ký Đổi Ca]với quyền Xét duyệt.

Quy trình chứng từ đổi ca

Nội dung thực hành: Soạn một chứng từ đổi ca tại cấp user [SoanThao], nộp chứng từ lên user [ChuyenTiep] và chứng từ sẽ được chuyển lên cấp trên là user [QuanLy], tại đây chứng từ sẽ được duyệt và hiệu lực.

Soạn Thảo Chứng Từ Đổi ca

1.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng tài khoản [SoanThao].

2.     Mở chức năng soạn thảo [Đăng Ký Đổi Ca – Soạn].

3.     Chọn nút [Tạo Mới], màn hình hiển thị form dữ liệu cho người dùng khai báo

a.     Tại cột [Mã AC] chọn vào nút lookup , màn hình hiển thị form [Chọn Nhân viên]

b.     Check chọn nhân viên số “5000”.

c.     Click [Thực hiện].

4.     Tại cột [Từ ngày] click trỏ chuột vào biểu tượng chọn ngày 21/2/2012”.

5.     Tại cột [Đến ngày] click trỏ chuột vào biểu tượng chọn ngày 21/2/2012”.

6.     Tại cột [Giờ làm mới 1], click chọn biểu tượng lookup , màn hình hiển thị form danh sách ca làm việc. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên giờ làm][Ca hành chánh]. Click nút [Thực Hiện].

7.     Đặt trỏ chuột tại cột [Ghi chú] nhập Xin đổi giờ làm việc sang hành chánh 01 ngày.

8.     Chọn [Lưu Trữ] để lưu lại thông tin vừa soạn thảo.

9.     Chọn nút [Nộp], Click [Ok] để chuyển chứng từ lên.

Chuyển Tiếp Chứng Từ Đổi ca

1.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold với user [ChuyenTiep].

2.     Chọn chức năng chuyển tiếp [Đăng Ký Đổi Ca – Chuyển] đang có nhấp nháy chữ “New”.

3.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, Chọn chứng từ đổi ca của nhân viên có Mã AC=5000, ngày 21/2/2012, đổi sang Ca hành chánh.

4.     Tại cột [Ghi Chú] nhập “Chấp nhận chuyển lên”.

5.     Chọn vào [Chuyển Tiếp], click nút [OK] để đưa chứng từ đổi ca này lên cấp trên duyệt.

Duyệt Chứng Từ

1.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold với user [Quanly].

2.     Chọn chức năng [Đăng Ký Đổi Ca – Duyệt] đang có nhấp nháy chữ “New”.

3.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, Chọn chứng từ đổi ca của nhân viên có Mã AC=5000, ngày 21/2/2012, đổi sang Ca hành chánh.

4.     Đặt trỏ tại cột [Ghi chú] nhập “OK Duyệt”.

Click nút [Duyệt], click nút [OK].
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext