IX. Quản Lý & Xem Lịch Sử Chứng Từ Đổi Ca PreviousNext

eTimeGold > Chương 6: Giờ Làm Việc & Giờ Nghỉ > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Sau khi các chứng từ Đổi ca được duyệt thì những chứng từ này sẽ được hiệu lực và lưu vào lịch sử. Để quản lý được những chứng từ Đổi ca đã được duyệt người sử dụng phải được phân quyền [Quản Lý Lịch Sử].

Và trong quá trình luân chuyển chứng từ, người soạn thảo muốn theo dõi chứng từ của mình đã đi tới đâu thì phải có quyền [Xem Lịch Sử] đối với loại chức năng chứng từ đó.

Quản lý lịch sử chứng từ Đổi ca

Nội dung thực hành: User [QuanLy] sẽ có quyền xem tất cả những chứng từ Đổi ca đã duyệt đồng thời có quyền trả lại chứng từ đã duyệt. User [SoanThao] sẽ có quyền xem tình trạng chứng từ mình đã nộp.

1.     Kiểm tra phân bổ chức năng.

User [QuanLy] phân bổ chức năng [Đăng Ký Đổi Ca - QL] với quyền Quản lý lịch sử.

2.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng tài khoản [QuanLy].


3. Chọn chứng từ đổi ca của nhân viên có Mã AC=5000, ngày 21/2/2012, đổi sang Ca hành chánh. Xem nội dung phần Ghi chú để biết lịch sử của chứng từ.

Xem lịch sử chứng từ đổi ca.

1.     Kiểm tra phân bổ chức năng.

      User [SoanThao] phân bổ chức năng [Đổi ca] với quyền Xem  lịch sử.

2.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng tài khoản [SoanThao].

3.     Chọn chứng từ đổi ca của nhân viên có Mã AC=5000, ngày 21/2/2012, đổi sang Ca hành chánh. Xem nội dung phần Ghi chú để biết hiện trạng chứng từ.

Trả lại chứng từ đổi ca khi đã được duyệt

1.     Kiểm tra phân bổ chức năng  quản lý quy trình đổi ca.

User [QuanLy] phân bổ chức năng [Đăng Ký Đổi Ca - QL] với quyền Quản lý lịch sử.

2.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng tài khoản [QuanLy].

3.     Chọn chứng từ đổi ca của nhân viên có Mã AC=5000, ngày 21/2/2012, đổi sang Ca hành chánh.

Nút chức năng trên giao diện

Nút

Mô tả

Trả chứng từ đang chọn về user phân quyền Soạn thảo

Trả toàn bộ chứng từ đang chọn về user phân quyền Soạn thảo

Làm mới danh sách các chứng từ đã duyệt

4.     Click nút [Trả Lại] và click nút [OK].


 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext