B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO PreviousNext

eTimeGold > Chương 6: Giờ Làm Việc & Giờ Nghỉ >


I. Đối tượng hiệu lực theo ngày nghỉ lễ
II. Đối tượng hiệu lực loại phụ cấp thời gian
III. Quản trị điều kiện phân loại phụ cấp thời gian
IV. Đặc điểm phân loại phụ cấp thời gian ở mốc 0h
V. Thứ tự ưu tiên khi phân loại phụ cấp thời gian
VI. Chọn đơn vị hiển thị dữ liệu phụ cấp thời gian
VII. Tự động làm tròn phụ cấp thời gian theo quy tắc riêng của công ty.
VIII. Quy trình chứng từ Đổi ca & Hiệu lực
IX. Quản lý và xem lịch sử chứng từ Đổi ca


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext