Chương 7: Nghỉ Phép PreviousNext

eTimeGold >


Hoàn thành chương này, bạn sẽ hiểu và vận hành được các nội dung sau:

§  Định nghĩa các loại phép thích hợp với quy định của công ty.

§  Khai báo số ngày nghỉ tối đa của các loại phép trong công ty (phép năm, …).

§  Xử lý trường hợp loại phép A chỉ áp dụng cho một nhóm nhân viên, không áp dụng cho các nhóm nhân viên khác.

§  Xử lý trường hợp nhóm nhân viên A được nghỉ 14 ngày phép năm, nhóm khác được nghỉ 12 ngày phép năm.

§  Tự động tính số ngày nghỉ sang loại nghỉ phép khác khi nhân viên đã nghỉ hết thời gian quy định tối đa của 01 loại phép (vd: nghỉ hết 12 ngày phép năm thì tự động chuyển sang khấu trừ phép việc riêng).

§  Nghỉ vắng một khoảng thời gian trong giờ làm đối với ca làm việc trong ngày.

§  Nghỉ vắng một khoảng thời gian trong giờ làm đối với ca làm việc qua ngày (ca đêm).

§  Xử lý trường hợp khấu trừ tổng thời gian nghỉ vắng nhiều (hoặc ít) hơn so với thời gian thực đăng ký.

§  Xử lý trường hợp nghỉ vắng nhiều ngày liên tiếp bằng 1 lần đăng ký nghỉ phép.

§  Xử lý trường hợp nghỉ vắng nhiều ngày không liên tiếp bằng 1 lần đăng ký nghỉ phép.

§  Làm tròn thời gian nghỉ vắng theo quy tắc mong muốn của công ty.

§  Truy xuất số liệu nghỉ các loại phép.

§  Truy xuất số liệu nghỉ các loại phép hưởng BHXH.

§  Truy xuất số liệu nghỉ phép năm trong năm.

§  Áp dụng quy trình chứng từ vào nghiệp vụ nghỉ phép để nâng tầm quản lý.

Có rất nhiều tên loại nghỉ vắng được định nghĩa nhưng mỗi công ty sẽ có  những định nghĩa khác nhau tùy theo nội quy công ty.

Chương nghỉ vắng này sẽ đem lại cho người sử dụng những cách xử lý khác nhau cho từng loại nghỉ vắng và thực hiện được quy trình chứng từ nộp duyệt đăng ký nghỉ vắng.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext