I. Khởi Tạo Loại Nghỉ Vắng PreviousNext

eTimeGold > Chương 7: Nghỉ Phép > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Định danh tên loại nghỉ vắng theo nội quy công ty.

Nội dung thực hành: Khởi tạo một loại nghỉ vắng có tên là “Nghỉ việc riêng”.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Nghỉ Vắng].

2.     Chọn nút [Tạo Mới], màn hình hiển thị form dạng cột để bắt đầu khởi tạo.

3.     Nhập các thông tin liên quan tới khởi tạo nghỉ vắng mới.

a.     Tại cột [Tên loại khởi tạo] nhập “Nghỉ việc riêng”.

b.     Tại cột [Ký hiệu báo cáo] nhập “NVR”.

c.     Click trỏ chuột tại cột [Ngày hiệu lực] chọn ngày 1/1/2012”.

d.     Cột [Ngày hết hạn]: sử dụng mặc định của eTimeGold

e.     Cột [Hủy bỏ]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

f.      Đặt trỏ chuột tại cột [Ghi chú] nhập “Loại phép: Nghỉ việc riêng”.

4.     Chọn [Lưu Trữ], màn hình hiển thị lưới danh sách các loại nghỉ vắng đã tạo.

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext