II. Chỉnh Sửa Thông Tin Loại Nghỉ Vắng Đã Khởi Tạo PreviousNext

eTimeGold > Chương 7: Nghỉ Phép > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Trong quá trình sử dụng, người dùng sẽ phát sinh các nhu cầu khác nhau, hoặc thay đổi nào đó trong chính sách nghỉ vắng, thì phần mềm sẽ cho phép người dùng chỉnh sửa lại những khởi tạo ban đầu.

Nội dung thực hành: Chỉnh sửa ký hiệu báo của loại nghỉ vắng Nghỉ Việc Riêng từ NVR thành Pe.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Nghỉ Vắng].

2.     Chọn dòng dữ liệu có cột [Ký Hiệu]NVR trên lưới dữ liệu đang hiển thị.

3.     Click nút [Chỉnh Sửa].

4.     Đặt trỏ chuột tại cột [Ký hiệu báo cáo], sửa “NVR” thành Pe”.

5.     Chọn nút [Lưu trữ] để lưu thông tin vừa chỉnh sửa.

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext