III. Hủy Bỏ Thông Tin Loại Nghỉ Vắng Đã Khởi Tạo PreviousNext

eTimeGold > Chương 7: Nghỉ Phép > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Có 03 cách hủy bỏ thông tin loại nghỉ vắng đã khởi tạo

Cách 1: Đánh dấu hủy bỏ loại nghỉ vắng

Nội dung thực hành: Hủy bỏ thông tin loại nghỉ vắng Nghỉ Việc Riêng.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Nghỉ vắng].

2.     Chọn dòng dữ liệu có cột [Tên loại] Nghỉ Việc Riêng trên lưới dữ liệu đang hiển thị.

3.     Click nút [Chỉnh Sửa].

4.     Click chuột check vào ô [Hủy bỏ].

5.     Chọn nút [Lưu trữ] để lưu thông tin.

Cách 2: Khai báo điểm mốc hết hiệu lực loại nghỉ vắng

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Nghỉ Vắng].

2.     Chọn dòng dữ liệu có cột [Tên loại] Nghỉ Việc Riêng trên lưới dữ liệu đang hiển thị.

3.     Click nút [Chỉnh Sửa].

4.     Tại cột [Ngày hết hạn] click trỏ chuột chọn ngày “31/1/2012”.

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1e851a2.PNG

5.     Chọn nút [Lưu trữ], màn hình hiển thị lưới danh sách các loại nghỉ vắng theo quy định.
 

Cách 3: Xóa khỏi danh sách loại nghỉ vắng đã khai báo

Nội dung thực hành: Xóa thông tin loại nghỉ vắng Nghỉ Việc Riêng khỏi danh sách loại nghỉ vắng.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Nghỉ vắng].

2.     Chọn dòng dữ liệu có cột [Tên loại] Nghỉ Việc Riêng trên lưới dữ liệu đang hiển thị.

3.     Click nút [Xóa], click nút [OK].
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext